رکورد قبلیرکورد بعدی

" On the Relationship Between Cultural Literacy and Nationality A Study of Allusion Recognition and Translation "


Record identifier : 564832
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Sadegi,Elham
Title and statement of responsibility : On the Relationship Between Cultural Literacy and Nationality A Study of Allusion Recognition and Translation [Thesis]/صادقی، الهام;supervisor: Hussein Mollanazar;advisor: Gholamreza Tajvidi
Publication, Distribution,Etc. : , 2010
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliography
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of Arts
Discipline of degree : , English Translation Studies
Body granting the degree : , Allameh Tabataba'i University Faculty of Persian Literature & Foreign Languages
Summary or Abstract : .- از آنجا که سواد فرهنگی مولود ملیت مترجم نیست، مترجمان ایرانی را تنها به دلیل ملیت شان نمی توان در ترجمه ی متونی که در فرهنگ ایرانی ریشه دارند، از مترجمان غیرایرانی برتر دانست. نتیجه گیری و پیشنهادات :در نهایت، چنین نتیجه گیری شد که سواد فرهنگی قابلیتی اکتسابی و قابل آموزش است که مترجمان هر زبان فارغ از ملیت و فرهنگ خود می توانند از طریق روند آگاهانه ی یادگیری بدان دست یابند .پیشنهاد می شود که تحقیقی مشابه در مورد ترجمه های ترجمه آموزان ایرانی و غیرایرانی انجام شود 4مترجمان غیرایرانی تلمیحات سامی را از تلمیحات ایرانی شعر فارسی بهتر تشخیص می دهند - 3مترجمان ایرانی در تشخیص و ترجمه ی تلمیحات ایرانی شعر فارسی از مترجمان غیرایرانی برتر نیستند - 2مترجمان ایرانی در تشخیص و ترجمه ی تلمیحات شعر فارسی از مترجمان غیرایرانی برتر نیستند -: 1هدف نگارنده از نگارش پایان نامه ی حاضر تاکید بر سواد فرهنگی و لزوم برگزاری دوره های کسب این قابلیت در بافتار دانشگاهی کشور است. یافته های تحقیق
: While allusion has been around the corner since the dawn of literature, its translation was dealt with for the first time in 1997 when Ritva Leppihalme's groundbreaking doctoral dissertation Culture Bumps: An Empirical Approach to Translation of Allusions was published. The said book soon turned into a universal role model for further studies on translation of allusions; however, the latecomers devoted their attention mainly to strategies translators adopted to deal with this widely-practiced literary device. It seems that few researches have bothered to look anew at allusion and study cultural literacy as the main prerequisite for its successful recognition and translation. This research is an attempt to foreground the vital importance of cultural literacy as an integral part of literary translation in general and translation of allusions in particular. Conducting a descriptive-comparative study, the researcher distinguishes between Semitic and Iranian proper-name allusions in 100 ghazals of Hafiz using Shamisa's model. The data extracted are then recorded in Gutt's chart in order to facilitate comparison between the information accessible to translators with the information required for the comprehension of allusions. Lastly, the researcher employs Ben-Porat's model of allusion recognition and activation, i.e. recognition of the marking elements and signs, identification of the evoked text, modification of the original interpretation of the local text, and activation of evoked text to determine the degree of cultural literacy each translator possesses. The main objective is to prove that cultural literacy is not a matter of nationality and thus the native translators should not be considered more culturally literate merely for the sake of their nationality when it comes to translation of literary texts embedded in their own culture..
Topical Name Used as Subject : Allusion
: Iranian Allusion
: Semitic Allusion
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی