رکورد قبلیرکورد بعدی

" The Relationship between Psychological and Translational Creativity "


Record identifier : 564851
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Gholizadeh,Zeinolabedin
Title and statement of responsibility : The Relationship between Psychological and Translational Creativity [Thesis]/قلی زاده، زین العابدین;supervisor: Ahmad Sedighi;advisor: Farzaneh Farahzad
Publication, Distribution,Etc. : , 2010
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliography
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of Arts
Discipline of degree : , Translation Studies
Body granting the degree : , Faculty of Persian Literature and Foreign Languages Department of Translation Studies
Summary or Abstract : خلاقیت ترجمانی شامل به کارگیری مجموعه ای از راهبردهای ترجمانی است که وی آنها را ترنسپوزیشن و مادولیشن می نامد .بدین منظور، ده جمله انگلیسی که ترجمه آنها نیازمند به کارگیری این راهبردهای ترجمانی است انتخاب و برای ترجمه به دانشجویان داده شد. یافته های تحقیق :تجزیه و تحلیل موشکافانه نشان داد که بین خلاقیت ترجمانی و خلاقیت روانشناختی همبستگی مثبت وجود دارد .بدین معنا که افراد خلاق به لحاظ روانشناختی در ترجمه ها نیز از خود خلاقیت نشان می دهن‍ .نتیجه گیری:با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش شاید بتوان گفت که بین فرایند های روانشناختی و فرایند های ترجمانی رابطه بسیار محکمی وجود دارد (1997) هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین خلاقیت روانشناختی و خلاقیت ترجمانی بود .جامعه مورد آزمون در این پژوهش عبارت بود از دانشجویان دوره لیسانس رشته مترجمی زبان انگلیسی در دانشکده ادبیات و زبان های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی .برای سنجش خلاقیت روانشناختی دانشجویان، تست خلاقیت دکتر عابدی پس از انجام مقدار جرح و تعدیل مورد استفاده قرار گرفت .بنا بر عقیده نیوبرت
: Abstract This study attempted to investigate the correlation between the creativity in psychology and creativity in translation. A population of undergraduate students of English translation in Allameh Tabataba'i University comprised the participants of the study. Creativity in translation is evaluated by psychology questionnaires so for evaluating the participants' creativity, Dr. Abedi's creativity quiz was selected and after some parts were revised, it was given to the participants. According to Neubert (1997), creativity in translation consists of a variety of translational procedures which he characterizes them as transpositions and modulations. According to him transpositions and modulations as reorderings and recastings of SL features used in a translation, are clear signs of the creativity on the part of the translator of the text. For this purpose ten short sentences were prepared to be translated by the participants to see how they would deal with the transpositional and modulative points imbedded in the sentences. After implementing the psychological creativity questionnaire and analyzing the results, the whole population was divided into two groups of creative and uncreative individuals then their translations were studied and after a meticulous analysis once again the participants were divided into two groups of creative and uncreative translators. After analyzing the results of both quizzes and studying the translations, the researcher came to this conclusion that there exists a positive correlation between translational creativity and psychological creativity.
Topical Name Used as Subject : Translational creativity
: Problem-solving
: Creative process
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی