رکورد قبلیرکورد بعدی

" A Case Study of the Two Female Translators of the Holy Quran: T. Saffarzadeh and L. Bakhtiar "


Record identifier : 564898
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : EShaqi,Fariba
Title and statement of responsibility : A Case Study of the Two Female Translators of the Holy Quran: T. Saffarzadeh and L. Bakhtiar Dissertation/اسحقی ارشتناب، فریبا;supervisor: Salar Manafi;advisor: Farzaneh Farahzad
Publication, Distribution,Etc. : , 2011
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliography
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of Arts
Discipline of degree : , English Translation Studies
Body granting the degree : , Faculty of Literature and Foreign Languages
Summary or Abstract : .همبستگی موجود میان عمل ترجمه و محیط فرهنگی-اجتماعی باعث می‌صشود تا از یک متن مبداء چندین نوع متون مقصد تولید شود .این بدین معنی است که مترجمین معانی ایدئولوژیکی خود را از طریق عبارت-های زبانی رمز گذاری شده به متن مقصد می افزایند .این نکته زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که متن مبداء قرآن کریم باشد .این تحقیق قصد دارد تاثیر محیط فرهنگی-اجتماعی مترجمین را روی ترجمه آنها نشان دهد .یافته های تحقیق :نتایج این مقایسه نشان می دهد که محیط اجتماعی-فرهنگی تاثیر بسزایی روی انتخاب های واژگانی مترجمین دارد و این تفاوت های واژگانی از لحاظ ایدئولوژیکی معانی کاملا متفاوت و گاه مغایر دارند.نتیجه گیری و پیشنهادات :این تحقیق نشان می دهد که ترجمه های قرآن کریم بیشتر حالت تفسیری دارند و این تفاسیر بسته به شرایط اجتماعی-فرهنگی مترجمین در تغییرند همبستگی موجود میان عمل ترجمه و محیط فرهنگی-اجتماعی باعث می شود تا از یک متن مبداء چندین نوع متون مقصد تولید شود .این بدین معنی است که مترجمین معانی ایدئولوژیکی خود را از طریق عبارت-های زبانی رمز گذاری شده به متن مقصد می افزایند .این نکته زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که متن مبداء قرآن کریم باشد .این تحقیق قصد دارد تاثیر محیط فرهنگی-اجتماعی مترجمین را روی ترجمه آنها نشان دهد
: Abstract: Generally speaking sacred books, like the Holy Qu'ran, are always open to various understandings according to the ideological backgrounds of various readers. The researcher wanted to examine the role of socio-cultural background in female translators' ideologies and consequently its effects on their readings and translations of the Qu'ranic verses and to see whether there were any ideologically significant differences between the translational lexical choices of the female translators. To this end, the research method involved contrastive analysis of the English translations of 24 gender-related verses of the Qu'ran by Tahereh Saffarzadeh, an Iranian poetess and writer, and Laleh Bakhtiar, the first American woman who translated the Qu'ran into English. The general framework was Farahzad's (2008) translation criticism model of Fairclough's CDA. The selected translations of the verses were investigated mostly on micro-level, i.e. the lexical choices, and the implications of these choices were looked for through the translators' prefaces, footnotes and commentaries. The critical analysis of the renderings validated the research hypothesis and proved that there were ideologically significant lexical differences in the translations. This result, which is based on the translators' lexical choices, shows that translators, even of the same sex, with different socio-cultural backgrounds read and translate the Holy Qu'ran differently with different ideological standpoints.
Topical Name Used as Subject : Critical Discourse Analysis
: Reading
: Ideology
: Translation Criticism
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی