رکورد قبلیرکورد بعدی

" Assessment for learning:The Impact of student Generated Tests and Conferencing on Iranian Students Grammar Acpuisition "


Record identifier : 564921
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : zarghami,zahra
Title and statement of responsibility : Assessment for learning:The Impact of student Generated Tests and Conferencing on Iranian Students Grammar Acpuisition [Thesis]/ضرغامی، زهرا;supervisor: Sasan baleghizadeh;advisor: Fahimeh Marefat
Publication, Distribution,Etc. : , 2011
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliography
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of Arts
Discipline of degree : , teaching English
Body granting the degree : , Allameh tabatabai, Faculty of Persian Literature and Foreign Language Department of English Language and Literature
Summary or Abstract : موضوع اصلی بررسی ارزشیابی برای یادگیری:تاثیرآزمون های ساخت زبان آموزان وجلسات مشاوره‌آموزشی بریادگیری دستورزبان دانشجویان ایرانی میباشد. نتایج تحقیق:نتایج این مطالعه نشان داد که تفاوت معناداری بین نمرات دوگروه آزمایشی ونمرات گروه مقایسه در پس آزمون وجود دارد.علاوه براین نتایج این مطالعه نشان داد که به کارگیری روش های ارزشیابی جایگزین باعث ایجاد تفاوت معناداری در نگرش زبان آموزان نسبت به یادگیری دستورزبان در فاصله اولین جوابگویی به پرسشنامه مربوطه تا دومین پاسخگویی به آن شده است
: Assessment for learning:The Impact of student Generated Tests and Conferencing on Iranian Students Grammar Acpuisition.The main purpose of this study was to investigate the impact of student generated tests and conferencing tecniques on grammer acquisition of iranian EFL learners..
Uncontrolled Subject Terms : Alternative Assessment
: Assessment for Learning
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی