رکورد قبلیرکورد بعدی

" Output Modification and Grammatical Structures:The Problem of Retention "


Record identifier : 564926
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Hatamvand, Ali
Title and statement of responsibility : Output Modification and Grammatical Structures:The Problem of Retention [Thesis]/حاتم وند، علی;supervisor: Mohammad Khatib;advisor: Fahimeh Marefat
Publication, Distribution,Etc. : , 2011
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : bibliography
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of Arts
Discipline of degree : , Teaching English as a Foreign Language
Body granting the degree : , Allameh Tabataba'i University, Faculty of Persian Literature and Foreign Languages
Summary or Abstract : هدف این تحقیق بررسی تاثیر تعدیل خروجی زبان آموزان انگلیسی بر یادگیری ساختارهای دستوری بوده است .و اینکه در صورت وجود چنین تاثیری آیا موارد یادگرفته شده در درازمدت یادآوری خواهند شد یا خیر.یافته های تحقیق :بر اساس نتایج تحقیق پاسخ به سوال اول مثبت بود .یعنی تعدیل خروجی تاثیر مثبتی بر یادگیری ساختارهای زبانی داشت و همچنین فراگیران پس از دو ماه تعدیل های خود را به یاد آوردند .و لذا پاسخ به سوال دوم نیز مثبت بوده است :نتیجه گیری و پیشنهادات :معلمان باید روش هایی را به کار گیرند که در تعدیل خروجی فراگیران تاکید بیشتری داشته باشد
: Since the introduction of Swain's (1985) comprehensible output hypothesis a lot of researches have been done on the importance and occurrence of output. One of the areas related to output is the modification of output which allocated to itself a host of studies. However, there are almost no studies done on the effect(s) of modified output on learning and retention of grammatical structures. The present study has investigated the impact of output modification made by language learners on the long-term retention of three grammatical structures: present perfect, past perfect and passive.
Uncontrolled Subject Terms : Output Modification
: Comprehensible Output Hypothesis
: Grammar Instruction
: تعدیل خروجی
: نظریه خروجی قابل فهم
: آموزش ساختارهای دستوری
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی