رکورد قبلیرکورد بعدی

" The Effect of Explicit and Implicit Approaches to Instruction on the EFL Learners' Acquisition and Awareness of Compliments and Compliment Responses "


Record identifier : 564954
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Hajizadeh,Tahereh
Title and statement of responsibility : The Effect of Explicit and Implicit Approaches to Instruction on the EFL Learners' Acquisition and Awareness of Compliments and Compliment Responses [Thesis]/حاجی زاده ، طاهره;supervisor: Zia Tajeddin;advisor: Mohammad Khatib
Publication, Distribution,Etc. : , 2011
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliography
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of Arts
Discipline of degree : , English Language and Literature
Body granting the degree : , Allameh Tabataba'i University, Faculty of Persian Literature and Foreign Languages
Summary or Abstract : . در بسیاری از کشورها که در آنها انگلیسی زبان دوم است تحقیقات قابل توجهی در مورد نقش آموزش در بالا بردن توانش منظور شناختی زبان آموزان صورت گرفته است .متاسفانه در ایران با وجود این که خود مدرسین هم معترف اند که توانش منظورشناختی زبان آموزانشان بسیار ضعیف تر از توانش زبانی آنهاست مطالعات اندکی در این زمینه انجام گرفته است .این تحقیق تلاش دارد که با فراهم آوردن درون داد صوتی تصویری که با درون داد فرا منظور شناختی آموزش صریح و درون داد برجسته شده آموزش ضمنی همراه شده است تاثیر احتمالی این دو نوع آموزش را بر تولید و آگاهی از تحسین و پاسخ تحسین توسط زبان آموزان ایرانی مطالعه کند.این تحقیق مشخص کرد که آموزش می تواند تأثیر مثبتی بر تولید تحسین و پاسخ تحسین توسط زبان آموزان داشته باشد .بنابراین توصیه می شود که هم مؤلفین کتاب های آموزشی و هم مدرسین آموزش زبان بخشی از آموزش خود را به آموزش منظورشناختی اختصاص دهند
: Many interlanguage pragmatics studies have been conducted in different contexts with the hope of facilitating learners' mastery of another language pragmatics. Trying to contribute to this growing body of literature, the present study was conducted to investigate the short-term and long-term as well as differential effect of explicit and implicit approaches to instruction on Iranian EFL learners' awareness and production of compliments and compliment responses. The explicit and implicit approaches were operationalized through focus on forms and focus on form, respectively. The three intact classes that participated in the study were randomly assigned to explicit, implicit, and comparison groups. All the three groups watched the same excerpts taken from the series Desperate Housewives which contained compliments and compliment responses. After watching the videos the learners in the explicit group were engaged in role plays followed by metapragmatic explanations while their counterparts in the implicit group were provided with extra examples on English compliments and compliment responses..
Uncontrolled Subject Terms : Explicit approach
: Implicit approach
: Compliment
: Compliment response
: رویکرد صریح
: رویکرد ضمنی
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی