رکورد قبلیرکورد بعدی

" Etude et comparaison sur la traduction du livre de Trios contes(La Lgende de Saint Julien lلإHospitalier) uvre de Gustave Flaubert، faite par monsieur le "


Record identifier : 564957
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Karami,Hamid
Title and statement of responsibility : Etude et comparaison sur la traduction du livre de Trios contes(La Lgende de Saint Julien lلإHospitalier) uvre de Gustave Flaubert, faite par monsieur le [Thesis]/کرمی، حمید;supervisor: Ftemeh Eshghi;advisor: Mir Jalleddin Kazzzi
Publication, Distribution,Etc. : , 2012
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliography
Dissertation of thesis details and type of degree : Mastr of Arts
Discipline of degree : , languages trangres
Body granting the degree : , Universit Allmeh Tabtabi, Facult des lettres et des languages trangres
Summary or Abstract : .بررسی ترجمه قسمتی از کتاب سه داستان اثر گوستاو فلوبر ترجمه دکتر میر جلال‌الدین کزازی افسانه ژولین تیمارگر پاک و مطابقت مشخصات ترجمه با متن اصلی و جستجو برای یافتن شباهت ها و تفاوتهای دو متن.در ترجمه این متن زیباسازی و متن افزایی و نزدیک کردن متن به زبان مقصد، متن ترجمه را از سبک مخصوص فلوبر تا حدی دور کرده است .ضمن اینکه سره بودن معادل های انتخابی کاملا فارسی و شعرگونه بودن ترجمه که نزدیک به زبان فلوبر است از امتیازات بارز آن است.اگر منظور از ترجمه ارائه متن اصلی به زبان مقصد با همان مشخصات سبکی و روایی نویسنده اصلی باشد، بهتر است از دخل و تصرف در سطح زبانی، زیبایی متن و معادل‌ها پرهیز شود، در این صورت است که فردیت خود ویژه زبان هر نویسنده بوسیله ترجمه می‌تواند بازشناخته شود
: Ce memoire, consacre a l'etude sur la traduction de la legende de SAINT JULIEN L'HOSPITALIER de Gustave Flaubert faite par M. Docteur Kazzazi, examine les differences et les ressemblences entre les deux textes source et cible, selon les theories de, traductologue, Antione Berman..
Uncontrolled Subject Terms : Acclimatation
: allongemen
: concretude ethnocentricite
: iconicite
: rhetorisation
: اضافات
: بومی‌سازی
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی