رکورد قبلیرکورد بعدی

" Retranslation of English Literary Texts into Persian: A Norm-governed Activity "


Record identifier : 564958
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Nouri Jouybari,Sarah
Title and statement of responsibility : Retranslation of English Literary Texts into Persian: A Norm-governed Activity [Thesis]/سارا نوری جویباری;supervisor: Hussein Mollanazar;advisor: Gholamreza Tajvidi
Publication, Distribution,Etc. : , 2011
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliography
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of Arts
Discipline of degree : , Translation studies
Body granting the degree : , Allameh Tabataba'i University, Faculty of Persian Literature & Foreign Languages
Summary or Abstract : .است .علاوه بر این، محقق به این نتیجه دست یافت که در متون انتخاب شده، برخلاف میزان بسندگی متن، پذیرفتگی متن ترجمة مجدد نسبت به ترجمه اولیه در سال‌های پیش از انقلاب تا پس از تغییراتی داشته است، که طبق تحقیقات انجام شده، در بین عوامل سه‌گانه زبان‌شناختی، اقتصادی و فرهنگی، عامل فرهنگی مهم‌ترین عامل در این مورد بوده است (1995) است که بر اساس آن، متون ترجمه‌شده به دو دلیل دوباره ترجمه می‌شوند :تأیید مجدد روند جاری، نشان‌دادن تفاوت‌ها .در بررسی بسندگی متون، محقق دریافت که بسندگی جملات انتخاب شده از متون نسبت به ترجمه نخست‌شان در هر دو حالت پیش از انقلاب و پس از آن کمتر از ترجمه یا ترجمه‌های پیشین بود.در بررسی هنجارهای ترجمه‌ای اولیه، محقق به هیچ نشانه‌ای از وجود زبان میانجی برخورد نکرد .بررسی سیاست‌های ترجمه به دو مورد یعنی ژانر ترجمه و تغییر عنوان محدود شد که در این بخش میزان تغییر عنوان در ترجمة مجدد پس از انقلاب بسیار مشهود بود .تغییر ژانر متون ترجمه‌شده بر اساس منابع معرفی شده در هر دو حوزه پیش و پس از انقلاب اسلامی چندان محسوس نبود. از نتایج مهم تحقیق پیش رو رد دوسویه‌گی کامل بسندگی و پذیرفتگی از نگاه توری (2004) ترجمة مجدد رمانهای انگلیسی تاریخچه‌ای بس طولانی در کشورمان داشته است .علیرغم این موضوع، تا کنون تحقیق ضابطه‌مندی در راستای کشف دلایل ایجاد و لزوم انجامش صورت نگرفته است .تحقیق حاضر در راستای این مهم انجام شده است .هدف تحقیق حاضر بررسی هنجارهای ترجمه‌ای در ترجمه‌ی مجدد رمانهای انگلیسی به فارسی و همچنین دسته‌بندی علل بروز چنین پدیده‌ای در ایران پس از انقلاب اسلامی است.پس از بررسی اطلاعات گردآوری شده، محقق به این نتیجه رسید که آن دسته از ترجمه‌های مجددی که ترجمه نخست‌شان پیش از انقلاب اسلامی انجام شد، در مقایسه با ترجمه یا ترجمه‌های پیشین خود از میزان پذیرفتگی و مقبولیت بالاتری برخوردارند، در حالی که ترجمه‌های مجددی که ترجمه نخست‌شان پس از انقلاب بود، پذیرفتگی کمتری در بین خوانندگان امروزی کسب کردند .بر اساس اطلاعاتی که از داده‌های خارج از متن بدست آمده بود، عامل فرهنگی به نام انقلاب اسلامی مهمترین گزینه در بین عوامل تأثیرگذار بر پذیرفتگی متون ترجمه‌شده تعیین شد .دلیل این مدعا، ونوتی
: Retranslation has long been practiced throughout history of translation. However, little is dedicated to the analysis of its specific reasons and characteristics. Through a socio-cultural approach towards the phenomenon, translational norm has been considered as one of the main factors controlling the product and the function of retranslation in the society (Du-Nour, 1995). The purpose of the present study, therefore, was to shed light on the retranslation of English literary texts, specifically, novels, into Persian after the Islamic Revolution in Iran as a norm-governed activity.With this aim in view, Toury's model of translational norms (1995) was used as a method through which some of the specific characteristics and reasons behind retranslation could be identified. To facilitate such a task, restructuring initial and preliminary norms was carried out through textual and extratextual ways. Then the data gathered through these two ways were analyzed and discussed. Finally, it was concluded that the level of acceptability of the retranslated novels changed through time while their adequacy was not affected.As for the reasons, retranslation of English novels into Persian after the Islamic Revolution was largely under the influence of socio-cultural changes, financial profits and linguistic upgrading.
Uncontrolled Subject Terms : Retranslation
: Retranslation Hypothesis
: aging of first translation
: struggle
: translational norms
: فرضیه ترجمه مجدد
: کهنگی ترجمه نخست
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی