رکورد قبلیرکورد بعدی

" Indigenous Orientalism Neo-Orientalism Unveiled in Iranian Memoirs and Movies "


Record identifier : 564960
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Mousavi,Habib allah
Title and statement of responsibility : Indigenous Orientalism Neo-Orientalism Unveiled in Iranian Memoirs and Movies [Thesis]/حبیب الله موسوی;supervisor: Kamran Ahmadgoli;advisor: Fazel Asadi
Publication, Distribution,Etc. : , 2011
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliography
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of Arts
Discipline of degree : , English Literature
Body granting the degree : , Allame Tabataba'i University, Faculty of Foreign Languages
Summary or Abstract : . در سالهای اخیر موضوع خاورشناسی بومی به عنوان یکی از ارکان گفتمان شرق ستیز خاورشناسی قرار گرفته است .مخبران بومی با تکیه بر گفتمان شرق ستیز خاورشناسی روی به نوشتن آثاری نموده اند که مصدق و موید همان نظراتی است که شرق ستیزان نسبت به شرق عرضه داشته اند .این تحقیق بر آن است تا ظهور چنین پدیده ای را در چهار اثر از یک نویسنده خانم ایرانی، یعنی مرجانه ساتراپی، که هم اکنون در پاریس زندگی می کند، را بررسی و نظرات ایشان را در موارد ضروری رد و تکذیب نماید .آنچه حتی مهم تر از این مورد قبل است، ظهور چنین گفتمانی در فیلم های سینمایی ایرانی است که متاسفانه از زیر ذره بین منتقدان ایرانی هوشیارانه گریخته و توجه خاصی به آنها مبذول نگشته است .این آثار به صورت کلی بر اساس نظرات مندرج در آنها بررسی می شود و صحت و کذب آنها بیان می شود، و بدان دلیل که در کشور عزیزمان کمتر توجهی به این مسائل می شود، تحقیق حاضر اهمیت خاصی می یابد .درست همان گفتمان شرق ستیزانه که در آثار غربیان ظهور پیدا کردند، در حال حاضر در آثار نویسنده های بومی ایرانی و همچنین فیلم های خودی نیز به چشم می خورد و متأسفانه از نظر ریزبینانه ی بسیاری از منتقدان ایرانی به دور بوده‌اند. ظهور ایده های ضدایرانی در آثار مورد بحث جای بسی تامل دارد .تنها رد کردن آنها در چنین تحقیقاتی که جنبه ی عام ندارند، راهی از پیش نمی برد .باید از طریق ترجمه آثار ایرانی، که در زمان انقلاب نوشته شده‌اند و ایرانیان را آنگونه که هستند به تصویر می کشند را ترجمه کنیم، تا بتوانیم ایرانیان را آنگونه که هستند به دنیا بشناسانیم، و نه آنگونه که افرادی چون مرجانه ی ساتراپی و امثال او می پندارند
: During the recent years, the phenomenon of 'indigenous Orientalism' has surfaced as one of the pillars of the Orientalism. Indigenous Orientalists are authors or theorists who identify themselves with the world of the west, and do their utmost to cast aspersion on their native country and countrymen. The current study tries to contemplate on such a phenomenon both in the world of literature and cinema regarding our own country. The present dissertation, on the whole, is classified in three main chapters. First chapter takes it on itself to come up with a comprehensive history of the phenomenon of Orientalism, which lightens our path to get into the zone of indigenous Orientalism. When such a thing is done, second chapter moves on to demonstrate the existence of a neo-Orientalist wave in the world of literature. Four works of indigenous Orientalist, Marjane Satrapi, are scrutinized to take some steps towards the aim. Her biases and prejudices are pinpointed and then analyzed to see their authenticity. Third and the last chapter monitors the same tendency in the indigenous Iranian cinema. Two movies, produced within the boundaries of country, Poopak and Mash Mashalla and Livre de Loi, are chosen and the Orientalist discourse in them is portrayed. Finally, a conclusion section is put forth to wrap everything up and to provide some guidelines as possible. The appearance of indigenous Orientalism in our works becomes clear cut and it comes totally necessary to go against it by introducing real Iranians to the world through translating the Iranian works which unveil the real Iranians into many languages..
Uncontrolled Subject Terms : Orientalism
: Indigenous Orientalism
: Binary Opposition
: Native Informers
: Colonialism
: خاورشناسی
: خاورشناسی بومی
: تقابل دوگانی
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی