رکورد قبلیرکورد بعدی

" Attitudinal Markers in Translations ofMA and PhD Dissertation Abstracts "


Record identifier : 564963
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Arjani,Hossein
Title and statement of responsibility : Attitudinal Markers in Translations ofMA and PhD Dissertation Abstracts [Thesis]/حسین ارجانی;supervisor: Tajvidi;advisor: Farahzad
Publication, Distribution,Etc. : , 2011
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliography
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of Arts
Discipline of degree : , English Translation Studies
Body granting the degree : , Allame Tabataba'i University, Faculty of Persian Literature and Foreign Languages
Summary or Abstract : .در گذشته بر این مساله تاکید می‌شد که نوشته‌های دانشگاهی باید تا حد امکان عینی و غیرشخصی باشند .با این وجود، پژوهش‌های اخیر در زمینه جایگاه، فراگفتمان، ارزیابی و ...نشان داده‌اند که نوشته‌های دانشگاهی و علمی نیز میزان متغیری فاعلیت برای برقراری ارتباط با خواننده و نیز پیش‌برد بحث‌ها دارند .این میزان فاعلیت که در ایجاد فضایی برای ارائه نظرات جدید و افزودن به علم موجود نیز مشاهده می‌شود در رشته‌های مختلف متفاوت است.یافته‌های تحقیق نشان دادند که رشته‌های علوم انسانی بسیار بیشتر از علوم طبیعی از نشانگرهای نگرشی در متون خود بهره بردند در حالی که در علوم طبیعی، نگرش بیشتر درجه‌بندی شده بودهمچنین نتایج نشان دادند که نگرش نویسنده در رشته‌های علوم انسانی در فرآیند ترجمه تغییرات بسیاری بیشتری را متحمل شده بودند . .بین مقطع تحصیلی و میزان نگرشی بودن متون رابطه معناداریای یافت نشد.متون دانشگاهی، با وجود تاکید بر عینیت و غیرشخصی بودن، نیاز دارند که میزان فاعلیت متناسب با رشته خود داشته باشند، که این مسئله در علوم انسانی بسیار آشکارتر است .تغییرات بسیار زیاد نگرش در فرآیند ترجمه نشان داد که دانشجویان در ترجمه چکیده‌ها از نظر مهارت زبانی مقصد مشکل داشتند و نیز نظارت کافی بر ترجمه چکیده‌ها در محیط دانشگاهی ایران وجود ندارد .این پژوهش بار دیگر بر اهمیت آشنایی دانشجویان با ابزارهای فرازبانی تاکید نمود
: In the past, academic texts were encouraged to be as objective and impersonal as possible. However, new researches on stance, metadiscourse, modality, hedging evaluation and Appraisal have shown that academic and scientific writings have a varying degree of subjectivity that helps them relate to the reader and make compelling arguments, as well as making space for new knowledge. This degree of subjectivity differs among disciplines. The current study, applied the Appraisal theory of Martin and White (2005) to a parallel corpus of original and translated MA and PhD dissertation abstracts in social and natural sciences to find out how writers explicitly project their Attitude into the texts and how these explicit attitudinal markers change in the course of translation. To study the changes, an ex post facto categorization of changes to Attitude, and also Graduation resources used to grade Attitude, were constructed and qualitative and quantitative analyses of the data were carried out. Results were studied in comparison between languages, disciplines and degrees. It was found that social sciences drew on attitudinal markers significantly more than natural sciences while natural sciences used more Graduation resources and were more explicit and impersonal. Results also showed that social sciences underwent changes in Attitude more than natural sciences. Furthermore, no relations were found between the degree of study and level of attitudinality in the text. The most frequent types of changes in Attitude in different disciplines were recognized and illustrated by instances from the corpus. It was concluded that, in general, regarding Attitude, translated abstracts were highly distorted. Finally, pedagogical implications and suggestion for further studies were provided..
Uncontrolled Subject Terms : Appraisal theory
: attitude
: attitudinal markers
: translation change
: academic texts
: social sciences
: natural sciences
: نظریه ارزیابی
: نگرش
: نشانگرهای نگرشی
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی