رکورد قبلیرکورد بعدی

" Picture-cued Writing Tasks vs. Reconstruction Tasks in Noticing and Learning English Past Tense "


Record identifier : 564968
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Alizadeh Kolagar, Mehrasa
Title and statement of responsibility : Picture-cued Writing Tasks vs. Reconstruction Tasks in Noticing and Learning English Past Tense [Thesis]/علیزاده کلاگر، مهرآسا;supervisor: Mohammad Khatib;advisor: Fahimeh Marefat
Publication, Distribution,Etc. : , 2012
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliography
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of Arts
Discipline of degree : , English Language and Literature
Body granting the degree : , Allameh Tabataba'i University, Faculty of Persian Literature and Foreign Languages
Summary or Abstract : .همان طور که بارها در کلاس های آموزش زبان مشاهده کرده ایم، زبان آموزان عموما در استفاده صحیح از زمان ها دچار مشکلات عمده هستند .به منظور حل این مشکل محقق بر آن است تاثیر استفاده از دو نوع فعالیت برون داد در یادگیری و توجه به زمان گذشته انگلیسی را مورد بررسی قرار دهد.نتایج بررسی های آماری نشان داد که تنها گروه فعالیت های بازنویسی در توجه به زمان گذشته انگلیسی پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته است .این بدین معنی است که تفاوت در نوع فعالیت برون داد، در افزایش توجه به ساختار مد نظر این تحقیق موثر بوده است .همچنین در ادامه یافته های این تحقیق مشخص شد هر دو گروه آزمایش نسبت به گروه شاهد در یادگیری زمان گذشته پیشرفت داشته اند.بر اساس یافته های این تحقیق می توان این گونه نتیجه گیری کرد که استفاده از فعالیت های برون داد می تواند در بهبود یادگیری و توجه به ساختار های دستوری در آموزش زبان انگلیسی موثر واقع شود .در این راستا به مدرسان توصیه می شود از این گونه فعالیت ها در کلاس های آموزش زبان بهره بگیرند .با این وجود بررسی دقیق تر تاثیرات استفاده از این فعالیت ها در محیط های متفاوت با گروه های سنی مختلف و ساختارهای دستوری متفاوت می تواند موضوعاتی برای تحقیق های آتی محسوب شود
: As observed in language classes, learners often have problems using the past tense accurately. In an attempt to solve their problem, this study was carried out to examine the effects of using two different types of output tasks in noticing and learning the English past tense. Sixty female high school students were divided into groups of 18, 19, and 23 participants. A pretest was administered at the outset of the study, the scores of which proved that all the participants equally lacked the required accuracy in using the target structure. Therefore, five treatment sessions followed, during which all the participants were exposed to the same input; however, the two experimental groups were given two different kinds of output tasks to accomplish, namely picture-cued writing tasks and reconstruction tasks. The comparison group did comprehension check-up tasks, with no requirements of output production. A posttest was given one week after the treatment sessions. The results of the statistical analyses revealed that only the reconstruction group improved in their noticing of the target feature, meaning that task type could make a difference in promoting noticing. However, both experimental groups equally outperformed the comparison group in terms of learning the target form..
Uncontrolled Subject Terms : Output Hypothesis
: Noticing
: Learning
: Task Type
: Output vs
: Non-output Tasks
: Picture-cued
: ظریه برون داد
: توجه
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی