رکورد قبلیرکورد بعدی

" Revision of Translation in Iranian Office Settings: A Case Study "


Record identifier : 564969
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Ahmadi,Abuzar
Title and statement of responsibility : Revision of Translation in Iranian Office Settings: A Case Study [Thesis]/ابوذر احمدی;supervisor: Ahmad Seddighi;advisor: Salar Manafi Anari
Publication, Distribution,Etc. : , 2011
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliography
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of Arts
Discipline of degree : , Translation Studies
Body granting the degree : , Allameh Tabataba'i University, Faculty of Literature and Foreign Languages
Summary or Abstract : .به نظر می رسد که در ایران در زمینه ترجمه حرفه ای، کنترل کیفیت ترجمه و ویرایش ترجمه استاندارد مشخصی وجود ندارد .بررسی های اولیه نشان داده اند که استاندارد های متفاوتی اجرا می شوند و در بعضی موارد حتی استانداردی وجود ندارد .به دلیل اهمیت شایان کیفیت در ترجمه لازم به نظر می رسد تحقیقی در مورد استاندارد های کیفی موجود در سازمان هایی که ترجمه انجام می دهند انجام شود .همچنین بررسی انواع تغییراتی در ترجمه ها صورت می گیرد می تواند به بالا بردن کیفیت آموزش در دانشگاه ها و موسسات دیگر کمک کند .در این تحقیق از طرفی بازبینی انجام شده در متون ترجمه شده دست بندی شدند و از طرف دیگر استانداردهای کیفی که بازبینی یکی از آنهاست موجود در برخی موسسات بررسی شده اند.تحقیق نشان داد که بیشترین انواع تغییر در فرایند بازبینی مربوط به گرامر و روانی متن بوده است .همچنین برخی موسسات اصلا استاندارد های کیفی مستند ندارند در حالی که موسسات دیگر فرایندهای کیفی خود را با جزییات زیادی مستندسازی نموده اند.لازم است برای کاهش هزینه های مربوط به بازبینی مترجمین قبل از شروع کار در مورد ترجمه دوره های تخصصی ترجمه ببینند .در این دوره ها بایستی استانداردهای موسسه و انواع اشکالهای عمده مترجمین مورد بحث و بررسی قرار گیرد .همچنین پیشنهاد می شود استاندارد ملی برای ترجمه و ارزیابی مترجمین توسعه یابد و نیز استانداردی برای لغات تخصصی موجود در رشته کاری موسسات ایجاد شود تا فرایند بازبینی تسهیل یابد
: Quality control systems are a major part of any organization that deals in quality translation. Different quality management standards and procedures prevail throughout the globe. One such standard is the European EN-15038 standard for translation services. This standard gives an overall view of the procedures and systems that organizations should maintain if they wish to adhere to this standard.one aim of the present study was to ascertain the control procedures that are utilized to ensure quality translations by Iranian translation service providers for Islamic texts. A second aim of the present research was to determine the most common revision parameters applied on draft translations in the organizations under study.Results showed that, depending on the level of the translator's skill as previously determined by the organizations in question, one or two assessors checked draft translations: one to compare selected parts of the text against the original and the other to check for target-textual mistakes that may have occurred. There was also a system in place to evaluate the performance of prospective translators, assigning various levels to them that determined the price of their translated texts and the extent of revision necessary for their work..
Uncontrolled Subject Terms : revision
: other revision
: quality control
: revision parameters
: بازبینی
: دگربازبینی
: کنترل کیفیت
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی