خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
Record identifier : 564974
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Zamani,Mona
Title and statement of responsibility : Cooperative Learning: Homogeneous and Heterogeneous Grouping of Iranian EFL Learners in a Writing Context [Thesis]/مونا زمانی;supervisor: Fahimeh Marefat;advisor: Mohammad Khatib
Publication, Distribution,Etc. : , 2011
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliography
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of Arts
Discipline of degree : , English Language and Literature
Body granting the degree : , Allameh Tabataba'i University, Faculty of Persian Literature and Foreign Languages
Summary or Abstract : .گرفته شد .ت .یافته های تحقیق:به دنبال یادگیری مشارکتی، توانایی نوشتار زبان آموزان قوی و ضعیف در گروه های همگن و نا همگن پیشرفت کرده است .نتایج نشان داد که دانش آموزان ضعیف گروه نا همگن بهتر از همتایان خود در گروه همگن عمل کردند .با این وجود، تفاوت چشمگیری بین عملکرد دانش آموزان قوی در گروه همگن و نا همگن دیده نشد.ث .نتیجه گیری و پیشنهادات:نتایج بدست آمده حاکی از آن است که مشارکت گروهی به پیشرفت دانش آموزان ضعیف و قوی در گروه های همگن و نا همگن کمک می کند .با این حال، گروه بندی نا همگن برای دانش آموزان ضعیف موثر تر از گروه بندی همگن است .دلیل این موضوع، مشارکت دانش آموزان ضعیف با دانش آموزان قوی تر و استفاده از کمک ها و راهنمایی های آنهاست .شایان ذکر است که دانش آموزان قوی نیز در نتیجه کمک کردن و آموزش دادن به دانش آموزان ضعیف پیشرفت کرده و عملکرد خوبی نشان می دهند.با توجه به یافته های فوق پیشنهاد می شود که معلمان با تامل و بصیرت بیشتری دانش آموزان را گروه بندی کنند با امید به اینکه تجربه یادگیری مشارکتی و گروهی مفید تر و بهتری برای آنها فراهم شود.صحت اطلاعات مندرج در این فرم بر اساس محتوای پایان نامه و ضوابط مندرج در فرم را گواهی می نمایمtest - tنیز گرفته شد تا محل این تفاوت ها به طور دقیق بررسی شود .همچنین، به منظور بررسی پیشرفت زبان آموزان در آزمون پس آزمون نسبت به پیش آموز و بررسی چشمگیر بودن پیشرفت ها آزمون های Scheffe گرفته شد .از آنجایی که عملکرد گروه ها در آزمون نوشتار متفاوت بود یک تستANOVA دقیقه ای به آنها یک پس آزمون که مشابه پیش آزمون بود داده شد.به منظور پی بردن به تفاوت عملکرد گروه ها در پس آزمون یک تست 30 جلسه تدریس10 زبان آموز باقیمانده به سه گروه :ناهمگون، همگون قوی و همگون ضعیف تقسیم بندی شدند .پس از 66 انحراف معیار بالاتر و پایین تر از میانگین بود در تحقیق استفاده نشد .بنابراین، 0.4 به عنوان پیش آزمون به دانش آموزان داده شد.به منظور داشتن یک گروه کاملا نا همگون در زمینه نوشتار، نمره های دانش آموزانی که PET استفاده شد .سپس یک آزمون نوشتار PET زبان آموز ایرانی در مقطع متوسط در این تحقیق شرکت کردند .در ابتدا به منظور تعیین سطح دانش آموزان و اطمینان از هم سطح بودن آنها در توانایی خواندن، شنیدار و صحبت کردن از آزمون استاندارد:104 بنا نهاده شده است.سوال اول :آیا یادگیری مشارکتی تاثیری بر نوشتار دانش آموزان در گروه های همگن و ناهمگن دارد؟فرضیه اول :خیر، یادگیری مشارکتی تاثیری بر نوشتار دانش آموزان در گروه های همگن و ناهمگن ندارد .سوال دوم :آیا یادگیری مشارکتی تاثیری بر نوشتار دانش آموزان ضعیف در گروه های همگن و ناهمگن دارد؟ فرضیه دوم :خیر، یادگیری مشارکتی تاثیری بر نوشتار دانش آموزان ضعیف در گروه های همگن و ناهمگن ندارد.سوال سوم :آیا یادگیری مشارکتی تاثیری بر نوشتار دانش آموزان قوی در گروه های همگن و ناهمگن دارد؟فرضیه سوم :خیر، یادگیری مشارکتی تاثیری بر نوشتار دانش آموزان قوی در گروه های همگن و ناهمگن ندارد.سوال چهارم :نظر زبان آموزان در مورد تجربه یادگیری مشارکتی شان چیست؟پ .روش تحقیق شامل تعریف مفاهیم، روش تحقیق، جامعة مورد تحقیق، نمونه گیری و روشهای نمونه گیری، ابزار اندازه گیری، نحوة اجرای آن، شیوه گرد آوری و تجزیه و تحلیل داده ها Zone of Proximal Development (ZPD) تحت عنوان Vygotsky با این حال، یکی از جنبه های مهم یاد گیری مشارکتی، گروه بندی و کارایی استراتژی های گوناگون گروه بندی، به صورت موشکافانه بررسی نشده است که هدف اصلی این تحقیق است .این تحقیق بر اساس ت‍ـئوری Porter (1985); Long (1990); Assinder (1991); McGroarty (1993)& Johnson (1999); Slavin (1991); Long & Holubec (1994); Johnson &:ohnson, Johnson در دهه های اخیر تحقیقات گسترده و دقیقی در زمینه یادگیری مشارکتی انجام شده و نتایج بدست آمده نشان داده است که این روش موثر و کارآمد است .با این حال یکی از جنبه های مهم یادگیری مشارکتی-گروه بندی دانش آموزان- به صورت دقیق و موشکافانه بررسی نشده و تاکنون هیچ اتفاق نظری در مورد برتری گروه بندی همگن ونا همگن حاصل نشده است .هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر گروه بندی همگن و نا همگن در زمینه نوشتار زبان آموزان ایرانی است که به روش مشارکتی در گروه فعالیت می کنند.به دنبال یادگیری مشارکتی، توانایی نوشتار زبان آموزان قوی و ضعیف در گروه های همگن و نا همگن پیشرفت کرده است .نتایج نشان داد که دانش آموزان ضعیف گروه نا همگن بهتر از همتایان خود در گروه همگن عمل کردند .با این وجود، تفاوت چشمگیری بین عملکرد دانش آموزان قوی در گروه همگن و نا همگن دیده نشد.الف .موضوع وطرح مسئله) اهمیت موضوع و هدف:(در دهه های اخیر تحقیقات گسترده و دقیقی در زمینه یادگیری مشارکتی انجام شده و نتایج بدست آمده نشان داده است که این روش موثر و کارآمد است .با این حال یکی از جنبه های مهم یادگیری مشارکتی-گروه بندی دانش آموزان- به صورت دقیق و موشکافانه بررسی نشده و تاکنون هیچ اتفاق نظری در مورد برتری گروه بندی همگن ونا همگن حاصل نشده است .هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر گروه بندی همگن و نا همگن در زمینه نوشتار زبان آموزان ایرانی است که به روش مشارکتی در گروه فعالیت می کنند.ب .مبانی شامل مرور مختصری از منابع چارچوب نظری و پرسشها و فرضیه ها:در دهه های اخیر نظر به اهمیت یادگیری مشارکتی، تحقیقات گسترده و دقیقی در این زمینه انجام شده است .از جمله این تحقیقات می توان به موارد زیر اشاره کرد
: In recent decades due to the importance of cooperative learning (CL, hereafter) in communicative approaches to language learning/teaching, numerous research studies have investigated it meticulously from different aspects (Brown, 2001). The effectiveness of CL has been proved through lots of research findings (Johnson, & Johnson, 1989; Kagan, 1986; Slavin, 1988, to name a few). One of the important aspects of cooperation is the group composition or grouping "who with whom" (Baer, 2003). A key question regarding group composition is how effective different grouping strategies are, but there is not a consensus about the superiority of heterogeneity or homogeneity in the structure of the groups (Baer, 2003). According to Jacobs (2006), teachers can place students in homogeneous and heterogeneous groups with respect to their language proficiency, first language, ethnicity and gender, as well as social and educational background. The present study was an attempt to investigate the impact that homogeneous and heterogeneous groupings of learners regarding their prior level of achievement had on the writing ability of Iranian EFL intermediate learners working cooperatively. It also aimed at investigating rigorously what happened to different ability levels, i.e. high and low learners in either grouping format. 104 learners participated in the study and took a standardized PET proficiency test..
Uncontrolled Subject Terms : Cooperative Learning
: Grouping Strategy
: Homogeneous Grouping
: Heterogeneous Grouping
: Cooperative Writing
: Low Proficient Learners
: High Proficient Learners
: یاد گیری مشارکتی
: روش گروه بندی
: گروه بندی همگون
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)