رکورد قبلیرکورد بعدی

" Equivalence lexicale en traduction "


Record identifier : 564987
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Shokri,Zahra
Title and statement of responsibility : Equivalence lexicale en traduction [Thesis]/زهرا شکری;supervisor: Tehrani;advisor: Kazemi
Publication, Distribution,Etc. : , 2012
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliografy
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of Arts
Discipline of degree : , Departement de Francais
Body granting the degree : , Universite Allameh Tabatabai, Faculte des Lettres et des Langues etrangcres
Summary or Abstract : .را مشخص کند، سپس معنای هریک را در جمله تعیین کند و در آخر این معنا را با معادلی مناسب در زبان مقصد بیان کند و این مستلزم این نیست که معادل ها عینا همان فرم و قالب زبان مبدا را داشته باشند .به عنوان مثال می توان یک صفت را با قید، اسم، فعل یا حتی یک جمله ترجمه کرد unites lexicales حذف صفت. ترجمه پدیده ایست فراتر از جایگزینی ساده ی عناصر واژگانی و دستوری یک زبان توسط عناصر زبان دیگر .کار مترجم نه ترجمه ی کلمه به کلمه است و نه نادیده گرفتن کلی فرم زبان مبدا .مترجم باید ابتدا واحدهای واژگانی-6ترجمه صفت با اسم-5ترجمه صفت با قید -4ترجمه صفت با جمله یا فعل - 3ترجمه یک صفت با دو یا چند صفت هم معنا مترادف یابی -2ترجمه صفت با صفت :1تعریف کرد؟ معادل یابی واژگانی چیست؟ چه نقشی در فرآیند ترجمه ایفا می کند؟روش های ترجمه صفات از فرانسه به فارسیquivalence هدفمان مطالعه ساختار صفات در زبان های فارسی و بویژه فرانسه است و در پایان به بررسی روش های مختلف ترجمه صفات از زبان فارسی به فرانسه خواهیم پرداخت.ترجمه چیست؟ و چگونه می توان ترجمه را به کمک معادل
: La notion d'equivalence est un concept cle de la pratique et de la theorie de la traduction. Cependant, l'equivalence reste toujours une notion confuse. En effet, peu de chercheurs en theorie de la traduction continuent de nos jours a rechercher les principes de l'equivalence au niveau des signes de deux langues comme le faisait deja Sain Augustin au quatricme siccle et comme le faisait encore, dans les annees soixante, George Mounin. Il faut noter que la traduction n'est pas la recherche d'equivalences statiques au niveau d1es signes et de leurs signifies, mais qu'il s'agit d'un phanomane pragmatique qui met en jeu des facteurs extralinguistique dynamiques. La traduction vise a fournir des equivalences a des signes inseres dans des situations specifiques..
Uncontrolled Subject Terms : Traduction
: quivalence
: lexique
: polysmie
: adjectif
: ترجمه
: معادل یابی
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی