رکورد قبلیرکورد بعدی

" The Effect of Explicit Versus Implicit Teaching of Discourse Markers on Their Use in Oral Production of Iranian EFL Learners "


Record identifier : 564991
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Rahimi,Zahra
Title and statement of responsibility : The Effect of Explicit Versus Implicit Teaching of Discourse Markers on Their Use in Oral Production of Iranian EFL Learners [Thesis]/زهرا رحیمی;supervisor: Fahimeh Marefat;advisor: Shahin Vaezi
Publication, Distribution,Etc. : , 2011
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliography
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of Arts
Discipline of degree : , English Language and Literature
Body granting the degree : , Allameh Tabataba'i University, Faculty of Persian Literature and Foreign Languages
Summary or Abstract : .، زبان آموزان ازنشانگر های مقابله ای بیشتر استفاده کردند و پس از آن به ترتیب نشانگرهای مثالی، افزودنی، توضیحی، ترتیب منطقی و شمارشی مورد استفاده قرار گرفتند.بر اساس نتایج این تحقیق توصیه می شود که مدرسین زبان از روش آموزش مستقیم نشانگرهای کلامی استفاده کنند زیرا میزان محدود کاربرد این نشانگرها و همچنین تکرر استفاده از نشانگرهای ویژه توسط زبان آموزان حاکی از این است که زبان آموزان با داده های زبانی مصنوعی که تنها محدود به معانی تحت اللفظی واژه ها هستند و به کاربرد عملی آنها در زبان گفتاری نمی پردازند، مواجه هستند (1987)یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی توانایی ارتباطی زبان آموزان این است که بتوانند به صورت منسجم، مرتبط و روان گفتگو کنند .بدین منظور، باید بتوانند از نشانگرهای کلامی استفاده کنند .با این وجود، به علت عدم آموزش کاربرد درست این نشانگرها در کلاس های آموزش زبان، زبان آموزان اغلب در سازماندهی گفتار خود دچار مشکل می شوند .بر همین اساس پایان نامه حاضر می کوشد به بررسی کاربرد این نشانگرها توسط زبان آموزان پیش و پس از آموزش آنها بپردازد.نتایج تحقیق حاضر نشان داد که زبان آموزان گروه آزمون که تحت آموزش صریح نشانگرهای کلامی قرار گرفتند به میزان قابل توجهی بیشتر از زبان آموزان گروه کنترل که آموزش ضمنی دریافت کردند، از نشانگرهای کلامی در گفتارشان استفاده کردند .علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که از شش گروه نشانگرهای کلامی دسته بندی شده توسط مکی
: The purpose of this study is to investigate the effect of explicit instruction of discourse markers (DMs) on the oral output of 20 female and male Iranian adult EFL learners in contrast with the effect of implicit teaching of DMs on 20 female and male Iranian adult EFL learners. In addition, it also explores the percentage of different types of DMs used by the EFL adult learners in their speech.The findings of the study prove significantly that the participants in the experimental group who received explicit instruction on DMs made more frequent use of them in their oral production. On the contrary, the learners who were in the control group and received implicit instruction did not use DMs as frequently in their speech. The results also reveal that among all six categories of DMs observed in Mackay's classification (1987), the most frequently used DM type was contrastive markers, followed by illustrative, additive, explicative, logical sequence, and enumerative markers.The findings of this study imply that language teachers should teach DMs explicitly since the restricted range of DMs used and the frequency of particular markers reflect that EFL learners are exposed to artificial linguistic input which focuses on literal meanings of words rather than their pragmatic use in spoken language..
Uncontrolled Subject Terms : Discourse
: Discourse Markers
: Enumerative Markers
: additive Markers
: Logical Sequence Markers
: Explicative Markers
: کلام
: نشانگرهای کلامی
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی