رکورد قبلیرکورد بعدی

" "Europe's Energy Policy and Strategy for the Nabucco Gas Pipeline" "


Record identifier : 564993
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : KHanmoradian,Ali
Title and statement of responsibility : "Europe's Energy Policy and Strategy for the Nabucco Gas Pipeline" [Thesis]/تیمورعلی خانمرادیان;supervisor: Abdol Reza Farjyi rad;advisor: Reza Ofoghy
Publication, Distribution,Etc. : , 2011
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliography
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of Arts
Discipline of degree : , Area Studies
Body granting the degree : , Allameh Tabatabaie University, ECO College of Insurance
Summary or Abstract : .سیاست انرژی اروپا و استراتژی اروپا برای خط لوله گازنابوکو :بیشترتنوع سازی در انتقال گاز از مسیرهای دیگر برای فشار بر روسیه و با یک استراتژی نو و جدید برای انتقال گازجهت مصرف در کشورهای اتحادیه اروپا در آینده ،با توجه به مصرف بیش از اندازه این اتحادیه به انرژی می باشد.عدم امنیت عرضه انرژی و عدم زیرساخت های محکم در کشورهای اروپایی و کشور های مورد هدف عدم یک سیاست مشترک انرژی در اتحادیه اروپا- و وابستگی شدید کشورهای اروپایی به انرزی در اینده.با توجه به نتیجه گیری مشخص شد که از زمان تاسیس اتحادیه اروپا این اتحادیه به یکی از بازیگران سیاسی و اقتصادی جهان تبدیل شده است که پس از ایالات متحده در رتبه دوم قرار دارد. اتحادیه اروپا پارامترهایی مانند ثبات ، شفافیت وامنیت در زمینه انرژی احتیاج داردتا از خطرات و تهدیداست درامان باشد .دراین رابطه تضمین امنیت در بخش انرژی بسیار ضروری می باشد
: The EU has strategic reserves of different types of fuels in order to decrease its vulnerability to possible crisis in the world energy markets. Long-term security of energy supply requires cooperation with a bigger number of smaller energy suppliers. The crisis between Russia and Ukraine underlined once again an issue that is of major importance for the EU: The need for a Common Energy Policy at the EU level. Consequently, Nabucco, the EU's natural gas project, became the focal point of discussions.In order for Nabucco to be realized, a sufficient amount of natural gas must be secured to fill the capacity of the project. Meanwhile, Russia is increasing the momentum of the South Stream Project, which competes with Nabucco, by trying to win over the supplier countries. So far, only Azerbaijan has promised to supply gas to Europe. The EU is not keen on negotiating with Iran, which is pursuing nuclear energy. Iraq, however, with its 3 trillion cubic meters in reserves, shines as an attractive alternative. Turkmenistan and Kazakhstan are other significant countries for the Nabucco Project. Natural gas cooperation between Turkey and Turkmenistan, which had been impeded by Russia, has recently been gaining momentum.Nabucco is expected to reduce energy dependency on Russia. The aim is obvious: Reaching natural gas sources in the Caspian Region by bypassing Russia. The Nabucco Project will supply 40 of Europe's natural gas..
Uncontrolled Subject Terms : Common Energy polcy
: Situation Energy
: Chalances Energy
: وضیت انرژی
: امنیت انرژی
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی