رکورد قبلیرکورد بعدی

" Interpretive Resemblance in Translation "


Record identifier : 564997
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Sedighi,Alireza
Title and statement of responsibility : Interpretive Resemblance in Translation [Thesis]/علیرضا صدیقی;supervisor: Salar Manafi Anari;advisor: Kambiz Mahmoodzadeh
Publication, Distribution,Etc. : , 2012
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliography
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of Arts
Discipline of degree : , English Translation Studies
Body granting the degree : , Allameh Tabataba'i University, Faculty of Persian Literature and Foreign Languages
Summary or Abstract : .ترجمه می‌تواند از ارتباطات درون زبانی و ویژگی‌های استنتاجی آن درس‌های بسیار ارزشمندی بگیرد .مهمترین خصیصه‌ی ارتباطات زبانی آن است که گوینده می‌کوشد تا با استفاده از امکانات زبانی خود به مخاطب سرنخ‌هایی بدهد تا وی بتواند به مقصود او پی ببرد .مترجم هم ایضا از همین رویه پیروی می‌کند و بر آن است تا با استفاده از امکانات زبانی که بدان ترجمه می‌کند به دوباره سازی سرنخ‌های ارتباطی متن مبدأ بپردازد .اگر در ترجمه ای تمامی سرنخ‌های ارتباطی متن مبدأ در متن مقصد دوباره‌سازی شوند می‌توان گفت که آن ترجمه به شباهت کامل تفسیری دست یافته است مشروط بر آن‌که بافت متن مبدأ در فرایند ترجمه بدون تغییر باقی بماند . نتایج تحقیق حاضر نشان داد ترجمه‌ای که شباهت تفسیری بیشتری نسبت به متن اصلی دارد در باب سرنخ‌های ناشی از ساختار های دستور سعی بر آن دارد تا ویژگی های دستوری متن مبدأ را حفظ کرده و تا جای ممکن از حذف و تغییرهای غیر ضروری بپرهیزد .در باب سرنخ‌هایی که نمودهای معنایی فراهم می‌کنند می کوشد تا مدخل‌های منطقی متن مبدأ را با مدخل‌های منطقی متن مقصد جایگزین می‌کند اما در باب اطلاعات دایره‌المعارفی متن مبدأ از ترجمه‌ای تحت‌اللفظی یا شیوه‌های مشابه استفاده می‌کند .اصطلاحات ثابت زبانی در این چنین ترجمه‌ای با معادلشان در زبان مقصد جایگزین می شوند.محقق دریافته است که مفاهیم ترجمه‌ی مستقیم، سرنخ ارتباطی و شباهت تفسیری در زمینه‌های زیر بسیار موثر واقع می شود:درک مترجمان را نسبت به شرایط گوناگون بدست آمدن شباهت تفسیری در موقعیت‌های متفاوت ترجمه افزایش می دهد.توجه مترجمان را به بافت محور بودن ارتباطات زبانی و تلویحات آن در رابطه با ترجمه جلب می‌کند.به مترجمان کمک می کند تا بهترین شیوه ی ترجمه را در شرایط متفاوت برگزینند و امکان ایجاد ارتباطی موثر با مخاطبین خود را فراهم آورند
: As an act of communication, translation too can take lessons from the ostensive-inferential nature of communication. One important indispensible part of communication is language. In ideal cases of linguistic communication, the speaker means exactly what he says. In real life, however, what the speaker means typically goes beyond, or otherwise diverges from, what the uttered sentence literally says. In such cases the hearer must rely on background knowledge to determine what the speaker means and what his communicative intentions are. By analogy a translator must find a procedure through which he can find out about the communicative intentions of the ST author. Considering translation as a clue-based interpretive use of language seems to provide such a procedure. Relevance Theory of Gutt has a clue-based view towards translation. He maintains that by reproducing all the communicative clues of the ST in TT one can succeed in achieving complete interpretive resemblance in translation. Although his theoretical account of translation is precious indeed, it is "neither descriptive nor prescriptive...but explanatory" (Gutt, 1991, p.190). The current study endeavors to show that Gutt's account of translation is of utmost practical value anyway. By using relevance theory as framework together with the notion of communicative clues, attempt has been made to show what the characteristics of a translation which purports to achieve complete interpretive resemblance are..
Uncontrolled Subject Terms : Interpretive Resemblance
: Direct Translation
: Indirect Translation
: Communicative Clue
: Context
: شباهت تفسیری
: ترجمه‌ی مستقیم
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی