رکورد قبلیرکورد بعدی

" Gender Differences in English Language Classroom Turn-Taking Patterns "


Record identifier : 565014
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Derakhshani,Behnaz
Title and statement of responsibility : Gender Differences in English Language Classroom Turn-Taking Patterns [Thesis]/درخشانی، بهناز;supervisor: Zia Tajeddin;advisor: Fahimeh Marefat
Publication, Distribution,Etc. : , 2011
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliography
Discipline of degree : English Language and Literature
Body granting the degree : , Allameh Tabataba'i University, Faculty of Persian Literature and Foreign Languages
Summary or Abstract : .آگاهی و آشنایی معلمان با الگوهای متفاوت کسب نوبت کلام در کلاس زبان انگلیسی به آنها در مواردی از جمله پیش بینی وقوع یک نوبت کلام، چگونگی پاسخ دهی به آن، چگونگی بیرون کشیدن و فراخواندن نوبت هایی که بجز با بهره گیری معلم از تدابیر مکالمه ای خاص، به دلایل مختلف هیچ گاه شکل نمی گیرند، و .... کمک می کند.هدف این تحقیق شناسایی رفتارهایی است که برای به دست آوردن نوبت کلام در دانش آموزان دختر و پسر اتفاق می افتد و بررسی این مسئله که آیا این رفتارها در آنها به یک شکل می باشد و آیا آنها از خصوصیات زبانی و غیر زبانی یکسانی برای این امر استفاده می کنند.این تحقیق در نظر دارد به مطالعه مدت زمان مکث میان هر کلام، هم زمانی کلام، انگیزه دانش آموزان از بدست آوردن کلام، و بررسی این موضوع که آیا دختران و پسران دچار مشکلات مشابهی برای مسئله بهره گیری از نوبت کلام هستند و اینکه آیا دلایل و راهکارهای این مشکلات یکسان هستند بپردازد.بر اساس نتایجی که از این تحقیق به دست آمد زبان آموزان پسر از پنج مشخصه مورد مطالعه چهار مشخصه را بیشتر از دختران در هنگام صحبت و مکالمه استفاده می کردند و در واقع دانش آموزان دختر فقط در استفاده از موضوعات مشخصی که برای شروع مکالمه استفاده می شوند موفق تر بودند .بر این اساس فرضیه ابتدایی تحقیق مبنی بر اینکه هیچ تفاوتی در الگوهای کسب کلام در کلاس زبان انگلیسی بین دختران و پسران وجود ندارد رد شد.از نتایج تحقیق می توان دریافت که دانش آموزان دختر و پسر هر یک تدابیر خاص خود را برای کسب نوبت کلام استفاده می کنند و شیوه استخراج کلام نیز برای هر کدام متفاوت است .بنابراین آشنایی با این تدابیر و همچنین شناخت راههای بیرون کشیدن کلام برای معلم زبان انگلیسی یک لازمه محسوب می شود.بهتر است معلمان و یا کسانی که مسئولیت تهیه و تدوین مطالب آموزشی را به عهده دارند این مسئله را مد نظر قرار دهند که هر متن زبان انگلیسی مناسب ایجاد انگیزه در تمام دانش آموزان برای شرکت در مکالمات کلاسی نیست .همچنین از آنجا که مشاهده شد در بیشتر موارد معلمان طولانی ترین نوبت ها را صحبت کردن در کلاس دارند، بهتر است معلمان سعی کنند با کوتاه کردن نوبت کلام خود به دانش آدموزان فرصت بیشتری برای این کار بدهند
: This thesis analyzed gender in relation to turn-taking patterns in an English language institute in Iran. The data were collected through observing the actual classroom interaction among and between students and the teacher by the researcher and audio taping 20 sessions of these classes. The investigated elements of turns were eye contact, overlapping talk, taking and holding the floor, teacher turns, and the use of gambits. The frequencies of occurrence of these elements were subjected to a chi-square analysis to find out if there were any significant differences between the two genders. The results showed that Iranian male students are more successful in turn-taking than female students. Thus the null-hypothesis that there is no significant difference between the male and female students' use of turn taking strategies is rejected..
Uncontrolled Subject Terms : Conversational floor
: adjacency pairs
: conversation gambits
: overlaps
: interruptions
: turn-taking skills
: and turn-taking system
: بستر مکالمه
: جفت های همجوار
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی