رکورد قبلیرکورد بعدی

" An Orientalist Study of Hajji Baba of Ispahan by James Morier and Three Selected Persian Works "


Record identifier : 565035
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Maqsoud, Navid
Title and statement of responsibility : An Orientalist Study of Hajji Baba of Ispahan by James Morier and Three Selected Persian Works [Thesis]/مقصود، نوید;supervisor: Kamran Ahmadgoli;advisor: Mohammad Marandi
Publication, Distribution,Etc. : , 2011
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliography
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of Arts
Discipline of degree : , English Literature
Body granting the degree : , AllamehTabatabai University, Faculty of PersianLiterature and Foreign Languages
Summary or Abstract : کشور ما ایران به خاطر مسائل مختلف ژئوپولیتیکی و اقتصادی همواره در معرض ارتباط و برخورد با ممالک غربی بوده است . این ارتباط در بسیاری از مواقع خصمانه و یکجانبه بوده است . در سالهای اخیر نوع نوینی از جنگ و دشمنی شکل گرفته است که از آن میتوان به جنگ ایدئولوژیک یاد کرد . هدف از این درگیری القاء ایدئولوژی مورد نظر یک گروه به گروه دیگر برای بدست آوردن و یا تثبیت منابع مالی و سیاسی می باشد که این امر از طریق جنگ تبلیغاتی در رسانه های جمعی میسر می شود . این پایان نامه با رویکرد پسا استعمارگرایانه و شرق شناسانه به بررسی علل و ماهیت و روشهای مختلف القاء یک نظام فکری و بازتاب آن در رمان " حاجی بابا اهل اصفهان " نوشته جیمز موریه و واکنش روشنفکران ایرانی به این مسئله از دوره مشروطیت تا عصر حاضر می پردازد
: The 19th century was the peak of military colonialism but shortly after that the western countries began to apply another form of colonialism which was indirect and more complicated: governing through occupying the minds of the colonized by a set of ideas and consequently hegemonizing them. For doing so, the western intellectuals formed a net of writings in order to shape and reshape an orient according to their own wishes to justify their own empirical presences and to make a foil character from the east to warn their own western people. In this thesis, it is tried to analyze the nature of such an orientalism, their various tactics and their procedures for realizing such a goal. In order to see how these theories work in literature, ''Hajji Baba of Ispahan'', a novel by James Morier is chosen..
Uncontrolled Subject Terms : Identity crisis / post - colonialism / otherness / mimicry
: بحران هویت / پسااستعمارگری/ مفهوم غیر یا دیگری / تقلید
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی