رکورد قبلیرکورد بعدی

" The Influence of Car Registration Year and Some Drivers Characteristics on the Number of Car Accident The case of study Tehran and Isfahan Cities "


Record identifier : 565039
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Mohammad Sharifi, Behzad
Title and statement of responsibility : The Influence of Car Registration Year and Some Drivers Characteristics on the Number of Car Accident The case of study Tehran and Isfahan Cities [Thesis];supervisor: Ghadir Mahdavi;advisor: Reza Ofoghi
Publication, Distribution,Etc. : , 2012
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : bibliography
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of Science
Discipline of degree : , Actuarial Science
Body granting the degree : , Allameh Tabatabai University, ECO College of Insurance
Summary or Abstract : .هدف تحقیق:با توجه به اجباری بودن بیمه ی شخص ثالث در کشور ما لازم است این قراردادها با دقت بیشتری نوشته شده و با آگاهی از برخی مشخصات فرد و خودروی بیمه شده سطح ریسکی افراد با دقت بیشتری تعیین گردد وحق بیمه ها عادلانه تر محاسبه شوند. برای مثال چنانچه این فرضیه اثبات گردد که میزان تحصیلات فرد با سطح ریسک گریزی وی در ارتباط است ،شرکت بیمه می تواند با آگاهی از سطح تحصیلات بیمه گذار به هنگام عقد قرارداد بیمه حق بیمه را دقیق تر تعیین کند تا نه تنها احتمال ضرر را کاهش دهد بلکه با برنامه ریزی حساب شده سود خود را افزایش دهد . در این تحقیق ما بدنبال دستیابی به مدلی می باشیم که بیان کننده ی رابطه ای منطقی میان تعداد تصادفات و پارامترهایی همچون سال ساخت و نوع کاربری خودرو ،سن ،میزان تحصیلات و راست یا چپ دست بودن راننده می باشد .با تعیین حد اثر این پارامترها یک بیمه گر می تواند سطح ریسک گریزی یا ریسک پذیری بیمه گذاران را برآورد کند و آنها را در دسته های ریسکی مجزا قرار داده و برای هر دسته حق بیمه ی جداگانه ای در نظر بگیرد .در واقع این تحقیق کمک خواهد نمود تا شرکتهای بیمه با در نظر گرفتن این پارامترها نرخ های حق بیمه را عادلانه تر تعیین کنند و همچنین ریسکهای خود را به نحو احسن مدیریت کنند و در نهایت با تعادل سازی این نرخها تقاضا برای این نوع بیمه نامه ها بیشتر خواهد شد. لذا چنانچه این هدف محقق شود هم شرکتهای بیمه ذینفع خواهند بود و هم بیمه گذاران
: Road accidents represent the greatest social costs associated with insurance industry. This research presents a theoretical and empirical analysis of the accident rate that can be useful for insurance companies. The aim of this study is to analyze the number of accident and some factors that may influence on it. For this purpose, we selected some factors such as car production year, car application, as well as some drivers characteristics such as age, level of education, being right or left handed, etc.
Uncontrolled Subject Terms : Number of Car Accident
: Insurance
: تعداد تصادفات رانندگی
: بیمه
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی