رکورد قبلیرکورد بعدی

" Reading Ibsen's When We Dead Awaken in the Light of Paul Ricoeur's Hermeneutic Appropriation nad Narrative Identity "


Record identifier : 565051
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Hajabdi, Mehdi
Title and statement of responsibility : Reading Ibsen's When We Dead Awaken in the Light of Paul Ricoeur's Hermeneutic Appropriation nad Narrative Identity [Thesis]/حاج عبدی، مهدی;supervisor: Maryam Beyad;advisor: Mohammad Khatib
Publication, Distribution,Etc. : , 2012
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliography
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of Arts
Discipline of degree : , English Literature
Body granting the degree : , University of Allameh Tabatabai, Faculty of Persian Literature and Foreign Languages
Summary or Abstract : ..خودسازی براساس این نظریه، خواندن و تفسیر متون به رشد فرد و درک شفافتری از خود می انجامد .ویژگی متمایز کننده هرمنوتیک ریکور مضمون پدیدارشناختی آن است که نقش زمان و نیز خود عمل خواندن را مورد تاکید قرار می دهد .بدین لحاظ هرمنوتیک ریکور ابزار قدرتمندی است که می توان از آن برای تحلیل آخرین نمایشنامه ایبسن استفاده کرد، چرا که این اثر حاوی پیچیدگی هایی است که نمی توان آنها را تصادفی یا تهی از غایت شناسی قلمداد کرد (appropriation) آخرین نمایشنامه هنریک ایبسن در مقایسه با اثرهای دیگر او هدف والاتری را دنبال می کند .هدف ایبسن در این اثر ایجاد شوق و به اصطلاح پرورش و تربیت شاعر است تا سرودن شعر .این مسئله بدین دلیل حائز اهمیت است که پس از گذشت بیش از یک قرن از انتشار آنگاه که ما مردگان سر برداریم معنا و مفهوم استعاری حقیقی این اثر به طور اصولی و جامع تفسیر نشده است .از این گذشته، با توجه به تحولات اخیر در زمینه هرمنوتیک و همچنین پدیدارشناسی، نقد و بررسی جامع آثار ادبی به کمک خود زبان بوده و زبانشناسی برای راست آزمایی تفسیرها نیز می تواند نقش مرجع اصلی را داشته باشد .فلسفه تفسیر ریکور نمونه بارزی از این نوع هرمنو تیک پدیدارشناختی است .تعریف ریکور از استعاره به لحاظ ایدئولوژیک نیز از اهمیت سیاسی-اجتماعی خاصی برخوردار است‌؛ بدین جهت که این تعریف معنا را در تنش موجود درون استعاره جستجو می کند.اپیستم چنین فلسفه ای درک هارمونی، زیبایی و ماهیت معنا سازاین نوع تنش ادبی است. نظریه تفسیر پل ریکور است که هم بر ساختار شناسی و هم پدیدارشناسی استوار است
: The present study offers fresh insights into Henrik Ibsens last play When We Dead Awaken by drawing on Paul Ricoeurs notions of hermeneutic appropriation and narrative identity. Ricoeurs tensive theory of metaphor, which is central to his phenomenological hermeneutics, helps decipher and interpret the oddities of Ibsens swan song in aesthetic terms. The resulting metaphorical revelations point to a unique epistemological and aesthetic meaning behind the plays surface structure. Seen through the lenses of Ricoeurian hermeneutics, When We Dead Awaken achieves a dialectical and quasi-real status. The play thus emerges as a complex and monumental work of art that utilizes multiple modes of reference to present a colourful and polyglot narrative on life and art, while in structural terms, the multiple forces or spheres of existence physical, political, social, etc. ensconce human life like a Russian doll. The implications of the study lead to a novel perspective on literature, which underscores the role of metaphor and the importance of dialectical thinking in discerning the aesthetic purport of texts..
Topical Name Used as Subject : When We Dead Awaken
: Ibsen
: hermeneutic
: appropriation
: metaphor
Uncontrolled Subject Terms : هرمنوتیک
: خودسازی
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی