رکورد قبلیرکورد بعدی

" Masochism In Byron's Don Juan and Dostoevsky's Notes from Underground "


Record identifier : 565056
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Dodeir, Siavash
Title and statement of responsibility : Masochism In Byron's Don Juan and Dostoevsky's Notes from Underground [Thesis]/دودیر، سیاوش;supervisor: Reza Deedari;advisor: Kamran Ahmadgoli
Publication, Distribution,Etc. : , 2012
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliography
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of Arts
Discipline of degree : , English Literature
Body granting the degree : , Allameh Tabatabai University, Faculty of Persian Language and Foreign Languages
Summary or Abstract : .مازوخیسم به عنوان رفتاری بشری از دیدگاه های مختلفی بررسی شده است .در این میان دیدگاه ژیل دلوز، نظریه پرداز فرانسوی، با وجود ویژگی‌های ادبیاتی موجود در آن کمتر در نقد آثار ادبی وارد شده است .در این پژوهش، که مازوخیسم را از دید دلوز بر دو اثر ابتدا و انتهای قرن نوزدهم بررسی می‌کند، هدف افزودن به اندک نمونه های کاربرد این نوع نظریه و یافتن خوانش های تازه از دو اثر مهم آن سده است.امکان بررسی آثار زیادی از ادبیات قرن نوزدهم از منظر مازوخیسم دلوز وجود دارد .متن عظیم و پراکنده ی دون ژوان را می توان سیری بر رابطه ی بایرن و خوانندگانی دانست که آگاهانه شعری سخت را برای خواندن انتخاب می کنند .یادداشت های زیرزمین داستایوفسکی را می توان به طور کامل منطبق با نظریه ی یک بعدی دلوز کرد که مازوخیسم را از سادیم جدا می سازد .در پایان این اثر آثاری از شکست ساختار روحی شخصیت اول دیده می شود که می تواند همان پایانی باشد که دلوز در کتاب خود متصور شده است
: Gilles Deleuzes views on sexual perversity have been shadowed under his schizoanalysis. Deleuzes theory of masochism has rarely been applied to literary works other than his two main study subjects. This thesis has studied Lord Byrons Don Juan and Feodor Dostoevskys Notes from Underground from the viewpoint of Deleuzian masochism. It is focused on Deleuzian view of masochism to take a step toward filling the dearth of Deleuzian literary criticism. As both study subjects were highly integrated into their historical moments, the role of history and readers were taken into account in applying psychoanalysis to literature.
Topical Name Used as Subject : masochism
: Gilles Deleuze
: Byron
: Dostoevsky
Uncontrolled Subject Terms : مازوخیسم
: داستایوفسکی
: بایرن
: ظنز
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی