رکورد قبلیرکورد بعدی

" L'analyse de la traduction d'un film du francais en persan "


Record identifier : 565059
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Memar,Farzane
Title and statement of responsibility : L'analyse de la traduction d'un film du francais en persan [Thesis]/معمار، فرزانه;supervisor: Mohammad Rahim AHMADI;advisor: Fatemeh MIRZA EBRAHIM TEHERANI
Publication, Distribution,Etc. : , 2012
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliography
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of arts
Discipline of degree : , traductologie francaise
Body granting the degree : , Allamehe Universit-Tabatabaii, faculte des lettres et des langues etrangeres
Summary or Abstract : .در کشور ما از دیرباز، همواره فیلم‌ها در جهت دوبله شدن و نه زیرنویس شدن، ترجمه می‌شده‌اند .ولی این دوبله‌ها در سالهای اخیر، از کیفیت مطلوبی برخوردار نبوده‌اند و عموما روی آنها کار تحقیقاتی‌ای انجام نشده است .حتی در مواردی، حذف بخشهایی از فیلم، فهم جریان آن را دشوار ساخته است .نکته دیگری که توجه به آن ضروری به نظر می‌رسد، این است که ترجم‍ سمعی-بصری با سایر انواع ترجمه متفاوت است و در آن نشانه‌ها صرفا زبانی نیستند؛ ضمن اینکه در دوبله فیلم، عوامل دیگری همچون هم زمانی لبی دخیل‌اند .در این تحقیق، فیلم ژرمینال ساخته کلود بری، کارگردان فرانسوی و دوبله آن در واحد دوبلاژ سیمای جمهوری اسلامی ایران به عنوان پیکر کار انتخاب شده‌اند و قصد بر آن بوده است تا با تقسیم مسائل در سه بخش ترجمه عوامل زبانی، ترجمه عوامل غیرزبانی وترجمه عوامل فرهنگی، به مشکلات این پیکره‌ها پرداخته شود و به سؤالاتی از قبیل اینکه چرا کیفیت دوبله‌ها در این سالها پایین آمده‌اند یا اینکه چرا دوبله به زیرنویس ارجحیت دارد، پاسخ داده شود
: In Iran, movies are mainly translated with the aim of a dubbing and not of a subtitling. In these last years, the dubbed movies did not possess a satisfactory quality and on which there are few research works. Even, there were cases where the deletion of certain parts made difficult, the understanding of the intrigue. Another point which seems important, it is that the audiovisual translation is different from the other genres of translation and in which the signs are not necessarily linguistic. So it is to underline that in the dubbing, the other elements such as the labial synchrony play an important role. In this research, the Germinal of Claude Berri, French director and its adaptation made in the unit of dubbing of the Iranian television (IRIB) are chosen as working corpus..
Topical Name Used as Subject : Doublage
: adaptation
: verbal
: synchronie labiale
: censure
Uncontrolled Subject Terms : دوبلاژ
: اقتباس سینمایی
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی