رکورد قبلیرکورد بعدی

" The Effect of Textual Enhancement and Input Flooding on Vocabulary Retention: An Investigation of the Role of Form-focused Instruction in Salience of Lexical Items "


Record identifier : 565065
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Mohammadkhani,Amirali
Title and statement of responsibility : The Effect of Textual Enhancement and Input Flooding on Vocabulary Retention: An Investigation of the Role of Form-focused Instruction in Salience of Lexical Items [Thesis]/محمدخانی، امیرعلی;supervisor: Shahin Vaezi;advisor: Fahimeh Marefat
Publication, Distribution,Etc. : , 2012
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliography
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of Arts
Discipline of degree : , Teaching English as a Foreign Language
Body granting the degree : , Allame Tabatabai University, Faculty of Persian Literature and Foreign Languages
Summary or Abstract : . هدف: اغلب تحقیقات انجام شده در حیطه آموزش ساختار محوربر روی ساختارهای دستوری انجام گردیده است .این مسئله در شرایطی رخ داده است که ساختار تنها شامل عناصر دستوری نیست و عناصر واژگانی و آوایی نیز در زمره ساختارهای زبانی قرار میگیرند و کمتر مورد تحقیق قرار گرفته اند .نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان میدهد که استفاده از تقویت متنی موجب افزایش احتمال اکتساب دانش درست نویسی و ساختار و معنا در زبان آموزان می گردد .همچنین افزایش درونداد موجب افزایش احتمال اکتساب دانش کاربردساختاری واژگان توسط دانش آموزان می گردد
: This study investigates the effect of two different methods of form-focused instruction, namely textual enhancement and input flooding on different aspects of language learners knowledge of lexical items.Additionally, this study sought to answer the question whether different treatments of form-focused instruction given to learners would lead to salience of lexical items under the study or not. To answer this question, participants in different groups were asked to report what lexical items in the texts they read were salient to them..
Topical Name Used as Subject : Textual enhancement
: focused instruction
: Incidental learning
: Knowledge of orthography
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی