رکورد قبلیرکورد بعدی

" An Investigation into the Realization of Speech Acts in EFL Coursebooks and Classroom Activities "


Record identifier : 565074
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Rahimi,Ebrahim
Title and statement of responsibility : An Investigation into the Realization of Speech Acts in EFL Coursebooks and Classroom Activities [Thesis]/رحیمی، ابراهیم;supervisor: Zia Tajeddin;advisor: Reza Ghafarsamar
Publication, Distribution,Etc. : , 2012
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliography
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of Arts
Discipline of degree : , Teaching English as a Foreign Language
Body granting the degree : , Allameh Tabataba'i University, Faculty of Persian Literature and Foreign Languages
Summary or Abstract : . گنجاندن نمونه های اصیل کنش های کلامی و توضیح فرا منظورشناختی آن ها و ایجاد فرصت های به کارگیری آن ها در کتاب های آموزش .فراگیری توانش منظورشناختی را تسهیل می کند .مطالعات گذشته چگونگی بازنمود کنش های کلامی در کتب آموزشی را نامناسب/ناکافی را ارزیابی کرده اند .برخی مطالعات قبلی نشان داده اند که برخی کنش های کلامی اصلا در کتاب ها گنجانده نشده بودند یا اینکه مورد بی توجهی قرار گرفته بودند .در مطالعه حاضر چندین کتاب آموزش زبان انگلیسی را بررسی می شود تا دریابیم آیا این انتقاد در مورد کتاب هایی که اخیرا منتشر شده اند نیز صدق می کند .درک این موضوع به معلمان کمک خواهد کرد کتاب های آموزشی را با توجه به فضای آموزشی و نیازسنجی زبان آموزان با مطالب تکمیلی همراه سازند یا تغییراتی ایجاد کنند تا میزان درونداد و فرصت های تمرین را افزایش دهند تا توانش منظورشناختی زبان آموزان رشد کند .علاوه بر بررسی کتب آموزشی، معلمان نیز نقشی اساسی در یاددهی نکات منظورشناختی دارند .مطالعات اندکی به بررسی این موضوع پرداخته اند .جمع آوری داده از معلمان و کلاس درس بخش دیگر مطالعه حاضر است تا دریابیم که در فرآیند یاددهی و یادگیری معلمان چگونه نکات منظورشناختی را طریق مواد آموزشی تدریس می کنند .در کل، بافته های تحقیق حاضر نشان دهنده ماهیت و میزان درونداد منظورشناختی کنش های کلامی گنجانده شده در کتب آموزشی است .نویسندگان کتاب ها و معلمان باید به محدودیت هایی که کتاب ها و محیط کلاس در آموزش کنش های کلامی ایجاد می کنند آگاه باشند .در مطالعه حاضر به تحلیل کمی و کیفی چهار سری کتاب آموزشی که اخیرا منتشر شده اند پرداخته شده است .همچنین برای دستیابی به بینشی بهتر نسبت به چگونگی بهره گیری از کتب توسط معلمان و اینکه آیا آن ها در جهت آموزش کنش های کلامی فراتر از کتاب ها قدم بر می دارند یا نه، جلسات مصاحبه حضوری با معلمان و مشاهدات کلاسی نیز انجام پذیرفت
: The acquisition of pragmatic competence requires the right theoretical conditions for pragmatics learning such as the provision of sufficient pragmatic input and output opportunities as well as corrective feedback (Kasper, 1996). Although developing proper teaching materials can be helpful in providing these conditions, the role of teachers in providing these conditions cannot be denied. The present study is an investigation into how speech acts are taught in EFL classrooms. The focus is on the realization of speech acts in EFL coursebooks and classroom activities. The data were collected through two phases.In addition, teacher trainers are urged to incorporate pragmatic teaching-related topics into their teacher training programs to help teachers be effective in developing their learners' pragmatic competence..
Topical Name Used as Subject : EFL coursebooks
: speech Act
: pragmatic competence
Uncontrolled Subject Terms : توانش منظورشناختی
: کنش کلامی
: کتاب های آموزش زبان انگلیسی
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی