خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
Record identifier : 565089
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Nushi,Musa
Title and statement of responsibility : On the Role of L1 Markedness and L2 Input Robustness in Determining Potentially Fossilizable Language Forms in Iranian EFL Learners Writings [Thesis]Musa Nushi/نوشی ، موسی;advisor: Dr.
Publication, Distribution,Etc. : TehranAllameh Tabatabaei University, 2013
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Other Physical Details : Table, diagram
Internal Bibliographies/Indexes Note : bibliliography: p.156-201
Dissertation of thesis details and type of degree : Ph.D
Discipline of degree : , Teaching English as a Foreign Language
Body granting the degree : faculty of Literature and Foreign Languages
Summary or Abstract : .که ادعا می کندتعامل نشانداری ساختارهای زبان اول وقدرت دادههای زبان دوم تعیین کننده فسیل شدن یا یادگیری ساختارهایزبان بینابین است نتوانست این گرایش را توجیح کند .نتایج این تحقیق نشان می دهد که اگر چه دانش زبان اول و دادههای زبان دوم بر یادگیری زبان دوم توسط بزرگسالان اثرگذار می باشد، نسبت دادن فسیل شدن ساختارهای زبان دوم به این دو عامل کمی ساده انگارانه به نظر می رسد (2009) هنگام جمع بستناسم هاجزوشایع ترین خطاهای مربوط به ساختارهای ملکی بود که در نوشتار های این شرکت کنند گان نسبت به تصحیح مقاومت کردند و به سمت فسیل شدنگرایش نشان دادند .با این حال فرضیه تثبیت غلط انتخابی هان s' است که اثرتصحیح خطارازیر سوال برده اند .علاوه بر این،یافته ها نشان می دهندکه خطاهای مربوط به" ضمیر، ترتی کلمات،مجهول ومالکیت "را احتمالآ می توان جزو خطاهائی برشمرد که فسیل شده اند، زیرا اگر چه برای تمام انواع خطاهای دیگربازخوردضمنی توانست مفید باشد، این چهار نوع خطا در برابرتصحیح مقاومت نشان دادند و تنها بازخورد صریح توانست موجب کاهش معنادار آنها شود .این یافته همچنین تایید کننده مطالعات قبلی است که نشان داد این خطاها برای فراگیران زبان انگلیسی، به خصوص زبان آموزان انگلیسی که زبان اول آنهافارسی است، دشوار است .تقسیم بندی جزئی تر خطا ها در دو مورد از این چهار نوع خطا ضمیر و مالکیت نشان داد که حذف و افزودن نادرست ضمیر های فاعلی، عدم توافق بین ضمیر ها و مراجع آنها به خصوص از نظر تعداد و کار برد مبهم ضمیر هاجزوشایع ترین خطاهای مربوط به ضمیر ها بودند .همچنین استفاده غلط از آپوستروف (') و یاآپوستروف و نشانه جمع(2007)جزوشایع ترین خطاهای این گروه از زبان آموزانبودند، و در بین آنها" انتخاب کلمه"در صدر فهرست قرار دارد .نتایج همچنین نشان داد که اگرچه هر دو نوع بازخورد میتواندمنجربه کاهش خطاها شود، ارائه بازخورد صریح ومستقیم برای فراگیران روشی موثر ترمیباشد .با این حال نتایج آزمون تی نشان دادکه تاثیرکوتاه مدت بازخورد نمیتواند در طول زمان پایداربماند و این تاییدکننده گفته کسانی ازقبیل ترواسکات the"شناسایی وطبقه بندی شدند .این خطاها برای باراول با بازخورد ضمنی و برای باردوم با بازخوردصریح تصحیح شدند تا بررسی شودکه آی ا ایندو نوع بازخورد باعث بهبود درنوشتار می شوند، و آیاخطاهایی وجود دارندکه علی رغم مداخله آموزشی وآمادگی دانش آموزان برای حذف آنها در برابر تصحیح مقاومت کنند.نتایج نشان داد که خطاهای مربوط به" انتخاب کلمه ، جمع، شکل کلمه و حرف تعریف(1994)زبان آموزایرانی درسه سطح زبانی متفاوت با استفاده از مدل تحلیل خطاارائه شده توسط گسوس لینکر76استفاده کرد.خطاهای نوشتاری درمقالات استدلالی (2009) این مطالعه شبه طولی از دو روش خطای معمول وبازخورداصلاحی جهت بررسی تثبیت غلط فسیل شدگی ساختارهایزبان بینابینو پیدا کردن شواهدی برای اعتبار فرضیه تثبیت غلط انتخابی هان
: This pseudo-longitudinal studyadopted typical-error and corrective feedback approaches to investigate interlanguage fossilization and find evidence for the validity of Han (2009)'sSelective Fossilization Hypothesis(SFH). The errors in the argumentative essays of 76 Iranian EFL learners within and across three proficiency levels were identified using the error analysis model proposed by Gass and Selinker (1994) and then classified based on anerror classification model developed by the researcher to come up with a list of typical errors. The learners were first provided with implicit and then explicit feedback to see if the two feedback types would reduce the errors in their written production. An attempt was also made to see if there were error types that persisted in the written output of these learners despite the pedagogical intervention and the learners' willingness to remove the erroneous linguistic features from their linguistic performance. The results indicated that word choice, plurals, word form and article "the" were the most frequent types of errors, with word choice topping the list. The results also showed that, although providing learners with feedback could lead to a reduction in errors, explicit feedback was a more effective strategy. However, t-test results demonstrated that the short-term impact of feedback could not be sustained over time, a finding congruent with those of Truscott (2007) who questioned the efficacy of error correction. Moreover, it wasconcluded that linguistic features within theerror categories of pronoun, word order, passive and possessive were likely candidates of fossilization because, although for all the other error types implicit feedback could be beneficial, these four categories showed resistance to correction and needed explicit feedback to be eliminated, a finding that partially corroborates earlier studies showing the challenges these linguistic categories pose for L2 learners in general and Persian speaking learners of English in particular. A subclassification of errors within two of these four categories,pronoun andpossessive, revealed thatdeletion and redundant additionof subject pronouns,lack of agreement between pronouns andtheir antecedents, especially in terms of number and vague or ambiguous pronoun referencesin the pronoun category and wrong use of apostrophe (') or apostrophe + s ('s)on regular plural nouns in the possessivecategory proved persistent in the written output of the participants and most resistant to correction, pointing to a tendency towards becoming fossilized. This tendency, however, could not be accounted for by Han (2009)'s SFH, which claims the L1 markedness of an L2 feature and the robustness of the input it receives in L2 determine its fossilizability.It is suggested that although L1 preprograms L2 learners and that knowledge of L1, in interaction with available L2 input, does influence adult L2 learning, attributing selectivity of (non-) learning of L2 features solely to L1 markedness and L2 input robustness seems a little simplistic..
Topical Name Used as Subject : Interlanguage
: fossilization
: corrective feedback
: implicit feedback
: explicit feedback
: L2 learners
: pseudo-longitudinal
: typical error
: word choice
: plurals
: word form
: article "the"
: Selective Fossilization Hypothesis
: L1 markedness
Uncontrolled Subject Terms : زبان بینابین
: تثبیت غلط
: باز خورد اصلاحی
: باز خورد ضمنی
: باز خورد صریح
: فراگیران زبان انگلیسی
: مطالعه شبه طولی
: خطای معمول
: انتخاب کلمه
: صورت جمع
: شکل کلمه
: the حرف تعریف
: نوشتاراستدلالی
: نشانداری زبان اول
Personal name - Secondary Intellectual Responsibility : Marefat, Fahimeh ,Thesis advisor
Personal name - Secondary Intellectual Responsibility : Khatib, Mohammad , Consulting advisor
Personal name - Secondary Intellectual Responsibility : Ghafarsamar, Reza , Consulting advisor
Personal name - Secondary Intellectual Responsibility : Fahim, Mansoor , Examiner
Personal name - Secondary Intellectual Responsibility : Nemati, Magid , Examiner
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)