رکورد قبلیرکورد بعدی

" Enhancing Uniform Transit Transport Visa in ECO Region, Using Schengen Experience "


Record identifier : 565090
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Shahsavar,Mahdi
Title and statement of responsibility : Enhancing Uniform Transit Transport Visa in ECO Region, Using Schengen Experience [Thesis]/مهدی شهسوار;supervisor: Esmaeil Tekyhsadat;advisor: Atossa Goodarzi
Publication, Distribution,Etc. : , 2012
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliography
Dissertation of thesis details and type of degree : master of Arts
Discipline of degree : , Area studies
Body granting the degree : , Allameh Tabataba'i University, ECO College of Insurance
Summary or Abstract : در میان سازمان های منطقه ای و موقعیت خاص حوزه اکو برای پیوستن این کشورها به دریای آزاد، منطقه ای حساس و مهم می باشد ).متن تحقیق به زبان انگلیسی است(landlocked) اگر با چشمان باز نظاره گر نقشه سیاسی جهان و به خصوص کشورهای مابین آسیا و اروپا باشیم متوجه خواهیم شد که کشورهای منطقه اکو دارای موقعیتی خاص و استراتژیک می باشند .منطقه اکو به دلیل اتصال آسیا به اروپا ، همسایگی با چند کشور مهم دنیا روسیه، چین، هند که قطعأ آنها از قدرت های تاثیرگذار اقتصادی ، نظامی وسیاسی آینده می باشند، دربرگرفتن قسمتی از منطقه راهبردی خاورمیانه، همسایگی با کشورهای نفت خیز این منطقه و در برداشتن بیشترین کشورهای محصور در خشکی
: Economic Cooperation Organization (ECO) Territory Bridge between East Asia and Europe, as well as between South Asia/Persian Gulf and Russia, has the potential to become an important transit route between Asia and Europe. Headquarter of the organization is located in Tehran. The three founders of the Organization namely Iran, Pakistan and Turkey have consistently played an important role in various aspects of the Organization's activities. These countries funds around 22 of ECO's annual budget and impact on staff appointment. The present thesis look at the privileged position of ECO as a transit a transit territory and argues that expanding visa uniform sticker in ECO Region can contribute to ECO's development-to be involve more in transit -trade facilitation of the global economic sustainable development. It is argued here that creating ECO uniform visa sticker provide the necessary regional dilemma for flourishing the ECO region economy, in addition to the other part of the world..
Topical Name Used as Subject : Uniform Transit Visa
: ECO region
: Schengen visa
: Custom Union and Transit visa
Uncontrolled Subject Terms : ویزای ترانزیت واحد
: منطقه اکو
: ویزای شنگن
: اتحادیه گمرکی
: ویزای ترانزیت
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی