رکورد قبلیرکورد بعدی

" The Lion & The Ape: A Comparative Study of Greek Tragic Heroism in Choobaks Tangseer & ONeills The Hairy Ape "


Record identifier : 565097
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Monem, Neda
Title and statement of responsibility : The Lion The Ape: A Comparative Study of Greek Tragic Heroism in Choobaks Tangseer ONeills The Hairy Ape [Thesis]/منعم، ندا;supervisor: Maryam Sultan Beyad;advisor: Fazel Asadi Amjad
Publication, Distribution,Etc. : , 2013
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliography
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of Arts
Discipline of degree : , English Literature
Body granting the degree : , Allameh Tabatabai University, Faculty of Foreign Languages
Summary or Abstract : هدف اصلی در این تخقیق عبارت است از بررسی نحوه ی پردازش قهرمان تراژیک توسط صادق چوبک در تنگسیر و یوجین اونیل در گوریل پشمالو .المان هایی که این دو نویسنده برای خلق قهرمان خود به کار گرفته اند مورد بررسی قرار گرفته است .همچنین نحوه ی درگیر شدن هر قهرمان در جریان اتفاقاتی که به چالش منجر میگردند مشخص گردیده .نحوه ی رو به رو شدن قهرمانان با چالش های گوناگون پیش رو و همچنین عواملی که قهرمانان را در مسیرشان به پیش می برند از دیگر نکاتی است که مورد بررسی قرار گرفته است .در نهایت با در نظر گرفتن این دو اثر، سرانجام این گونه قهرمان پروری ها در دنیای مدرن امروز مشخص گشته و به این سوال پاسخ داده شده که آیا در این دنیای مدرن جایی برای چنین قهرمانانی هست یا خیر.نتیجه گیری و پیشنهادات :این دو اثر را می توان در بستر ناتورالیسم نیز مورد بررسی قرار داد چرا که هر دو درون مایه های ناتورالیستی نیز دارند .اختلاف های طبقاتی و روحیه ی جمعی نیز از جمله مواردی هستند که همچنان جای کار دارند .بررسی ویژگی های زبانی دو اثر نیز می تواند در توع خود مورد توجه قرار گیرد
: Tragedy has undergone many changes, and taken on several different meanings through the course of its development. The essence of the Greek Tragedy of 5th Century BC was analyzed and propounded by Aristotle in his Poetics. The dialogue in which modern drama enters seems to be intertwined with the ancient Greek models of tragedy and the tragic hero, rather than other types of tragedy. In the modern age, the scale and tone of tragedy was modified. Unlike the ancient Greek Tragedies, the grief, misery, or disaster of kings, queens, and princes was no longer the matter of concern. What took the place of the high nobility and came to the fore was, rather, the more ordinary and immediately tangible characters found in the corners of everyday life..
Topical Name Used as Subject : Tragedy
: Greek Tragedy
: Tragic Hero
: Heroism
Uncontrolled Subject Terms : قهرمان تراژیک
: قهرمان پروری
: خودآگاهی
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی