رکورد قبلیرکورد بعدی

" Strategies Underlying the Production of Refusal Speech Act: Collaborative versus Individual Production Tasks "


Record identifier : 565120
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Gholamrezaee,Sepideh
Title and statement of responsibility : Strategies Underlying the Production of Refusal Speech Act: Collaborative versus Individual Production Tasks [Thesis]/غلامرضایی، سپیده;supervisor: Zia Tajeddin;advisor: Mohammad Khatib
Publication, Distribution,Etc. : , 2012
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : bibliography
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of Arts
Discipline of degree : , Teaching English as a Foreign Language
Body granting the degree : , Allameh Tabatabai University, Faculty of Persian Literature and Foreign Languages
Summary or Abstract : . هدف : عمده تحقیقات صورت گرفته در زمینه تولید کنش کلامی به بررسی تولید میان گویندگان بومی و غیر بومی، تاثیر فرهنگ بر تولید کنش کلامی و یا تاثیر آموزش در تولید کنش کلامی بوده است .علیرغم بررسی تاثیر مثبت انجام فعالیت های گروهی در زمینه های معنایی و دستوری، تاکنون هیچ تحقیقی در زمینه بررسی تاثیر این گونه فعالیت ها در تولید کنش های کلامی انجام نشده است .در نتیجه هدف تحقیق حاضر بررسی تفاوت های میان تولید فردی و گروهی کنش کلامی امتناع نوع و میزان استفاده از قواعد معنایی، درستی پاسخ ها و همچنین بررسی فرآیند ذهنی شرکت کنندگان در هنگام تولید این کنش کلامی می باشد.یافته های تحقیق :بررسی داده ها مشخص نمود که گرچه میان گروههای فردی و دو نفره در انتخاب روشها و معیارهای مناسب برای تولید کنش کلامی امتناع تفاوتی وجود ندارد، گروههای دو نفره در هنگام تولید پاسخ مناسب روش های ذکر شده را بیش از گروههای فردی مورد بحث و بررسی قرار دادند .پاسخ کتبی شرکت کنندگان در تولید کنش کلامی امتناع نیز نشان دهنده استفاده از قواعد معنایی مشابهی بود که البته توسط گروههای فردی بیشتر از گروههای دو نفره مورد استفاده قرار گرفته بودند .با بررسی بیشتر داده ها مشخص شد که در میزان درستی پاسخ های تولید شده توسط گروههای فردی و دو نفره نیز تفاوت معناداری وجود نداشت
: In an attempt to investigate the differences between collaborative and individual production tasks in the realm of interlanguage pragmatics, this study aimed to explore cognitive processes of individual and collaborative producers of refusal speech act. Fifty-four female upper-intermediate students studying English at a language institute, forming two groups of 18 individuals and 18 pairs, completed a DCT including five refusal situations. While the pair members were supposed to discuss each situation with each other to find the most appropriate answer for each situation, individuals were asked to think aloud as they were trying to produce a response.However, the two groups were not significantly different in the appropriateness of their responses. One can conclude that although collaboration may give the students the opportunity to discuss the situation, to collaborate, and to evaluate each others opinions, it does not necessarily lead to the production of more socially appropriate responses..
Topical Name Used as Subject : Interlanguage pragmatics
: Refusal speech act
: Collaborative production
: Individual production
Uncontrolled Subject Terms : منظور شناسی زبان میانجی
: کنش کلامی امتناع
: فرآیند ذهنی
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی