رکورد قبلیرکورد بعدی

" L'interprtation en Milieu Judiciaire "


Record identifier : 565125
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : MIRMADJIDI,Matine
Title and statement of responsibility : L'interprtation en Milieu Judiciaire [Thesis]/میرمجیدی هشتجین، متین;supervisor: Mohammad-Rahim AHMADI;advisor: Fatemeh ESHGHI
Publication, Distribution,Etc. : , 2013
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : bibliography
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of Arts
Discipline of degree : , English Literature has been approved
Body granting the degree : , Allame Tabatabai University, Faculty of Literature and Foreign Languages
Summary or Abstract : . جهانی شدن، ارتباط زبان ها و فرهنگ های گوناگون را به دنبال دارد که علیرغم تاثیرات مثبت آن، گاه منجر به سوتفاهم هایی، به خصوص در حوزه حقوق می شود .با توجه به خاص بودن نظام حقوقی هر کشور و تفاوت زبانی آن ها، برای تضمین اعمال حقوق زبانی و همچنین تحقق عدالت و تساوی در برابر قانون، ترجمه شفاهی قضایی نقش بسزایی را ایفا می کند .مترجم شفاهی قضایی نه تنها قابلیت های یک مترجم شفاهی را داراست بلکه باید دارای توانایی و آگاهی های خاصی با توجه به شرایط کاری اش باشد .عدم آگاهی کافی از دانش قضایی و نیز فرهنگی و زبانی منجر به درک نادرست مفاهیم و در نتیجه انتقال نادرست و مبهم پیام ها می گردد .در این راستا نوشتار حاضر سعی بر ارائه تصویری روشن از اهمیت جایگاه ترجمه شفاهی در محیط های قضایی به خصوص محیط های قضایی ایران و نیز معرفی مشکلات و محدودیت های موجود در این زمینه را دارد
: Languages are living expressions of cultures, social situations, traditions and history of the people who speak them, a reflection of character and mood of the speaker, social funds and their intentions. Globalization puts us in contact with diverse languages and even brings misunderstandings sometimes dramatic, which will be more intense in the context of law. Judiciary interpreting and translating is born for accessing justice and equality before the law. Each country has its own legal system which is designed to reply the specific requests of a community. For this, the judicial interpretation is subject to a multiple constraints that may cause ambiguity and misunderstanding.The results of this study show both the undefined status of judicial interpretation in Iran and the absence of practical strategies to improve the present situation and the necessity of possession of basic legal systems information, besides the linguistic and cultural knowledge, to have a favorable judicial interpretation..
Topical Name Used as Subject : Interpretation
: Judicial interpretation
: Linguistic constraints
: Judicial concept
Uncontrolled Subject Terms : ترجمه شفاهی
: محدودیت های زبانی
: مفاهیم قضایی
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی