رکورد قبلیرکورد بعدی

" The role of foreign language identity and willingness to communicate in the production of request speech act. "


Record identifier : 565133
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Sadrzadeh,Azadeh
Title and statement of responsibility : The role of foreign language identity and willingness to communicate in the production of request speech act. [Thesis]/آزاده صدرزاده ابیانه;supervisor: Reza Ghaffarsamar;advisor: Ziaeddin Tageddin
Publication, Distribution,Etc. : , 2012
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : bibliography
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of Arts
Discipline of degree : , in TEFL
Body granting the degree : , Allameh Tabatabai University, Faculty of Persian Literature and Foreign Languages
Summary or Abstract : . اهمیت موضوع: کنش گفتاری درخواست یک رفتار تهدید کننده وجهه اجتماعی است که بر تمایل افراد به برقراری ارتباط و همچنین بر خود افراد یا به عبارتی بر هویت آنها تأثیر می گذارد .پس تنها یادگیری زبان مهم نیست، بلکه یادگیری نحو کاربرد آن به صورت کارآمد در موقعیت های مختلف نیز مهم است .به علاوه، سه متغیر هویت زبانی، تمایل به برقراری ارتباط و کنش گفتاری درخواست، در حوز آموزش هرکدام به صورت جاگانه بسیار مورد تحقیق بوده اند، ولی رابط میان این سه متغیر چنان مورد توجه قرار نگرفته است .نتایج این تحقیق برای معلمان زبان و همچنین برای طراحان کتب درسی مفید خواهد بود .نتیجه گیری :با افزایش صحت میزان تولید کنش گفتاری درخواست در میان دانشجویان، تمایل آنها به برقراری ارتباط کاهش می یابد .به علاوه تغییرات درهویت زبانی دانشجویان هیچ رابطه ای با میزان تولید کنش گفتاری درخواست ندارد
: This study aims to focus on these affectively sensitive situations. The present study examines the relationship between willingness to communicate, foreign language identity and the production of request speech act. Two questionnaires; i.e. language identity, WTC and a DCT for the production of request speech act were distributed among 80 MA TEFL and translation students. Then the SPSS software was applied to measure the correlation between these variables.
Topical Name Used as Subject : Identity
: Willingness to communicate
: Request
: Speech act
Uncontrolled Subject Terms : هویت
: تمایل به برقراری ارتباط
: کنش گفتاری
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی