رکورد قبلیرکورد بعدی

" Teaching English Vocabulary to Iranian Children in a Multimedia Context: Support (Sentence-Level Translation and Target Warming-up) versus No-Support Conditions "


Record identifier : 565136
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Atieh Sadat Salili
Title and statement of responsibility : Teaching English Vocabulary to Iranian Children in a Multimedia Context: Support (Sentence-Level Translation and Target Warming-up) versus No-Support Conditions [Thesis]/سلیلی، عطیه;supervisor: Susan Marandi;advisor: Fahimeh Marefat
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliography
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of Art
Discipline of degree : , in TEFL
Body granting the degree : , AllamehTabataba'i University, Faculty of Persian Literature and Foreign Languages Department of English Language and Literature
Summary or Abstract : . میباشد .اولین راهکار حمایتی ارایه شده اماده سازی واژگانی اولیه به همراه زیرنویس انگلیسی و دومین راهکار حمایتی ارایه شده ترجمه در سطح جمله میباشد .نتایج این تحقیق ضمن صحه گذاشتن بر عدم یادگیری لغات انگلیسی توسط کودکان ایرانی در محیط چندرسانه ای در غیبت راهکارهای حمایتی به ضرورت وجود چنین راهکار هایی تاکید می نماید.دراین بین تاثیر مثبت هر دو راهکار حمایتی بر عملکرد نوجوانان ایرانی در ازمون یاد گیری واژگان و همچنین در ازمون یاد اوری لغات مشهود است 2) یاد گیری واژگان در بستر معنایی بخش با اهمیتی از یاد گیری واژگان زبان دوم میباشد . تماشای کارتون انگلیسی با اهداف اموزشی بستر معنایی یاد گیری لغات انگلیسی برای دانش اموزانی است که خارج از کلاس تماس اندکی با زبان انگلیسی دارند.در این میان به منظور تسهیل تعامل نوجوان زبان اموز با پیچیدگیهای محیط چندرسانه ای طراحی راهکار های حمایتی ضروریست.هدف این تحقیق مقایسه ی تاثیردو راهکار حمایتی ارایهشده توسط محقق در عملکرد نوجوان زبان اموز نواموز در تعامل با بستر معنایی چندرسانه ای) کارتون عصر یخبندان
: Learning English vocabulary in context is an important constituent of second language vocabulary teaching and learning. Watching cartoons provides learners who do not have access to L2 outside the classroom with an opportunity to learn vocabulary in an animation-based context. However, young children may come across with some difficulties in dealing with such a context; therefore, learning support needs to be provided to enhance vocabulary learning. The present study aimed at examining the effectiveness of two types of learning support on Iranian children's (10 to 12 years of age) English vocabulary learning: Sentence-Level Translation (SLT) and Target Warming-up plus English Subtitles (TW+ES). The results indicated that young Iranian beginners did not gain much from the animation-based context when there was no provision of a learning support. The two types of learning support (i.e., SLT and TW+ES) were both effective in facilitating L2 vocabulary learning in a multimedia context. Children benefiting from either type of learning support also manifested a better performance on the delayed recall test compared to those who did not have any learning supports. These findings have implications for English vocabulary teaching and the design of effective multimedia L2 teaching tools..
Topical Name Used as Subject : English vocabulary Teaching
: Iranian Children
: Multimedia Context
Uncontrolled Subject Terms : تدریس واژگان انگلیسی
: کودکان ایرانی
: چند رسانه‌ای
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی