رکورد قبلیرکورد بعدی

" Application of Data Mining to Detect Fraud in Auto Insurance "


Record identifier : 565154
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Jannatbabaei, Sajjad
Title and statement of responsibility : Application of Data Mining to Detect Fraud in Auto Insurance [Thesis]/جنت بابایی ، سجاد;supervisor: Atousa Goodarzi;advisor: Reza Ofoghi
Publication, Distribution,Etc. : , 2013
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliogrphy
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of Science
Discipline of degree : , Actuarial Science
Body granting the degree : , Allameh Tabatabaei University, ECO College of Insurance
Summary or Abstract : .در این پایان نامه تکنیک های متداول و پر کاربرد مانند رگرسیون لجستیک ، درخت تصمیم و بیز ساده بکار گرفته شده است . این تکنیک ها بر روی داده های واقعی که مربوط به شرکت بیمه ایران است اعمال شده است.با در نظر گرفتن هفت متغیر توضیحی که به نظر در تقلبات بیمه‌ای موثر می آمدند مدل اجرا شده است
: From the economics view point, financial fraud in insurance industry is becoming an increasingly serious problem. Nowadays, data mining techniques can be used for construction of detection models and fraud patterns. Data mining plays an important role in financial fraud detection, as it is often applied to show the hidden truths behind very large quantities of data. Insurance company can discover the hidden pattern among the data modeling and the pattern can reduces fraud. Therefore they can improve their risk management and liability..
Topical Name Used as Subject : Fraud
: Auto insurance
: Decision tree
Uncontrolled Subject Terms : تقلب
: بیمه اتومبیل
: درخت تصمیم
: رگرسیون لجستیک
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی