رکورد قبلیرکورد بعدی

" A study on construction of Iranian life tables: The case study of Modified Brass Logit system "


Record identifier : 565156
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Nourollahoghli,Roghieh, *()_POIUYTREWQQNourollahoghli
Title and statement of responsibility : A study on construction of Iranian life tables: The case study of Modified Brass Logit system [Thesis]/نوراله اوغلی، رقیه
Publication, Distribution,Etc. : , 2013
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Dissertation of thesis details and type of degree : MasterofScience
Discipline of degree : , Actuarialscience
Body granting the degree : , AllamehTabatabaeiUniversity, E.C.O.CollegeofInsurance
Summary or Abstract : . سال بدست آمده است .این بدان معنی است که امید زندگی در جوامع زنان ایرانی بیش از مردان می‌باشد 67/74 و 39/71 به ترتیب برابر 1385 یکی از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین ابزار در جمعیت‌شناسی جدول عمر است که بسیاری از شاخص‌های جمعیتی با کمک آن تهیه می‌شوند .جدول عمر اگرچه در اصل برای محاسبه مرگ و میر و معیارهای آن تهیه شده، اما امروزه به منظور توصیف و تحلیل در بسیاری از علوم مانند جمعیت شناسی ، بهداشت عمومی ، اپیدمی شناسی ، اقتصاد، جغرافیای جمعیت ، بیولوژی ، اشتغال و غیره بطور وسیعی کاربرد دارد .جدول عمر در واقع ترکیب میزان های مرگ و میر یک جمعیت در سنین مختلف در یک مدل آماری است و در شکل ساده برای تعیین سطوح مرگ و میر جاری و نسلی ، میزان های بازماندگی و امید زندگی جمعیت مورد استفاده قرار می گیرد .به دلیل نقائصی که در ثبت مرگ و میر بر حسب سنین وجود دارد، جدول عمر کامل برای بسیاری از کشورهای درحال توسعه وجود ندارد .نیاز به جدول عمر به عنوان یکی از ابزارهای مهم در جمعیت‌شناسی سبب شده که بر اساس داده های سرشماری ها و با استفاده از روش های غیر مستقیم، چندین سری جدول عمر خلاصه برای کل کشور و استان‌ها محاسبه شود اما تعداد جدول عمر تهیه شده برای ایران بسیار محدود می باشد .مطالعه حاضر برای محاسبه جداول عمر خلاصه برای کل کشور به تفکیک جنسیت انجام شده است.یافته‌های تحقیق :نتایج به دست آمده به صورت جداول عمر خلاصه به تفکیک جنس آورده شده است .امیدزندگی در لحظه تولد جمعیت مردان و زنان ایران در سال
: Mortality is an indicator of the health situation, living conditions and the ageing process of a population. The life table analyses are of interest to a number of disciplines and fields, including health, demography and actuary. It can be used for analyzing population growth as well as for making projections of population size and structure. In the actuarial field, the mortality and survival rates are used to make an estimation of the premium that has to be paid for insurances.
Topical Name Used as Subject : Model life table systems
: Brass Growth Balance method
: life expectancy at birth
Uncontrolled Subject Terms : سیستم‌های مدل جدول عمر
: روش تعادل رشد براس
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی