رکورد قبلیرکورد بعدی

" A Longitudinal Investigation of EFL Learners Identity Construction in the Iranian Context "


Record identifier : 565159
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Rezaei, Saeed
Title and statement of responsibility : A Longitudinal Investigation of EFL Learners Identity Construction in the Iranian Context [Thesis]/رضائی ، سعید;supervisor: Mohammad Khatib;advisor: Fahimeh Marefat , Sasan Baleghizadeh
Publication, Distribution,Etc. : , 2013
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Biblography
Dissertation of thesis details and type of degree : P.H.D
Discipline of degree : , Teaching English as a Foreign Language
Body granting the degree : , Allameh Tabatabai University, Faculty of Foreign Languages
Summary or Abstract : پژوهش در زمینه آموزش زبان انگلیسی در سالهای اخیر پیشرفت های چشمگیری کرده است .اما پژوهش در حوزه جامعه شناسی زبان بیشتر توسط زبانشناسان ایرانی صورت گرفته است و پژوهشگران در حوزه آموزش کمتر به این حوزه پرداخته اند .آنچه انگیزه اصلی این تحقیق را شکل میدهد پرداختن جدی تر به موضوع زبان و هویت در ایران است .این حوزه کمتر مورد پژوهش قرار گرفته است و نیاز بیشتری به پرداختن به موضوع زبان و هویت در بین زبان آموزان زبان انگلیسی وجود دارد.یافته های تحقیق :نتایج تحقیق حاضر نشان داد که شش مؤلفه اصلی در هویت زبانی زبان آموزان در ایران وجود دارد .پرسشنامه و مدل فرضی ارائه شده هر دو داری مؤلفه های آماری قابل قبول بودند .زبان آموزان زبان انگلیسی دارای هویت زبانی متوسط بوده و از لحاظ جنسیت تفاوت معناداری بین آنها وجود نداشت .اما سن و توانش زبانی در هویت زبانی آنها تفاوت معناداری ایجاد میکرد .زبان آموزان زبان انگلیسی امریکایی را بیشتر از هر نوع انگلیسی دوست داشتند .دلایل مختلفی برای این انتخاب مطرح شد
: This study consisted of three phases including 1) model and questionnaire development phase, 2) nation-wide survey phase, and 3) post-survey interviews. The first phase of this study was exploratory in nature. In this phase, a model and a questionnaire of language identity were developed and validated for the Iranian context. In order to develop the model, extensive readings of the literature on language and identity both in Iran and abroad were executed. Based on the literature and consultations with experts, a model with six components was hypothesized. In order to test and validate the model, a questionnaire was developed and validated to tap the components of the hypothesized model. The reliability of the questionnaire based on Cronbachs Alpha was estimated.
Topical Name Used as Subject : Language Identity
: Sociolinguistics
: Language Identity Model
Uncontrolled Subject Terms : هویت زبانی
: جامعه شناسی زبان
: مدل هویت زبانی
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی