رکورد قبلیرکورد بعدی

" Textual Features in Translational& Non-translational Technical Texts "


Record identifier : 565167
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Keyahmadi, Susan
Title and statement of responsibility : Textual Features in Translational Non-translational Technical Texts [Thesis]Susan Keyahmadi;supervisor: Gholam-Reza Tajvidi;advisor: Salar Manafi Anari
Publication, Distribution,Etc. : , 2013
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : bibliography
Dissertation of thesis details and type of degree : MA
Discipline of degree : , Translation Studies
Body granting the degree : faculty of Literature and Foreign Languages
Summary or Abstract : در مورد تنوع واژگانی مطابقت دارد (1995) ، در خصوص میانگین طول جمله و تراکم واژگانی، را تایید کردند .وی معتقد است که میانگین طول جمله و تراکم واژگانی در متون ترجمه ای کمتر از میانگین طول جمله و تراکم واژگانی در متون غیر ترجمه ای است .علاوه بر این، در خصوص تنوع واژگانی نیز مشخص شد که متون ترجمه ای از تنوع واژگانی به مراتب بالاتری نسبت به متون غیرترجمه ای برخوردار هستند .این یافته نیز با ادعای بیکر (1998)تحقیق کنونی که تحقیقی توصیفی و پیکره بنیاد است، با هدف بررسی میزان تفاوت یا شباهت احتمالی بین ویژگی های متنی متون فنی ترجمه ای و غیر ترجمه ای صورت گرفت .در واقع، هدف تحقیق مشخص کردن ویژگی ها و زبان خاص متون ترجمه ای فنی بود.یافته های تحقیق صحت ادعای لاویوسا
: The findings supported the claims made by Laviosa (1998) concerning mean sentence length and lexical density which reveal lower values for both mean sentence length and lexical density in translated texts. Lexical variety, a measure of richness of vocabulary, proved to be high in translational technical texts opposed to non-translational technical texts. This is consistent with Bakers (1995) claim that in translation, lexical variety should be higher than in original texts..
Topical Name Used as Subject : Comparable corpus
: lexical density
: lexical variety
: Comparable corpus
Uncontrolled Subject Terms : پیکره ی متناظر
: تراکم واژگانی
: تنوع واژگانی
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی