رکورد قبلیرکورد بعدی

" The Effects of Teacher Training Courses on Iranian Pre-Service EFL Teachers Beliefs: Toward an Effective TTC Course "


Record identifier : 565175
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Azary, Hesam
Title and statement of responsibility : The Effects of Teacher Training Courses on Iranian Pre-Service EFL Teachers Beliefs: Toward an Effective TTC Course [Thesis]/آذری، حسام;supervisor: Zia Tajeddin;advisor: Mohammad Khatib
Publication, Distribution,Etc. : , 2013
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliography
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of Arts
Discipline of degree : , Teaching English as a Foreign Language
Body granting the degree : , Allameh Tabatabai University, Faculty of Foreign Languages
Summary or Abstract : یکی از مهمترین عواملی که بر نحوه تدریس معلمان تاثیر می گذارد باورهایی است که آنها در مورد نحوه یادگیری زبان و فرایندهای موثر بر آن دارند .از این رو داشتن باورهای صحیح و علمی می تواند تا حد زیادی موفقیت نهایی زبان آموزان را رقم بزند .از جمله عواملی که می تواند در باورهای معلمان تغییراتی را ایجاد کند دوره های تربیت معلم می باشد .در این تحقیق میزان تاثیر دوره های تربیت معلم بر باورهای معلمان ایرانی مورد بررسی قرار گرفت . یافته های تحقیق :تحقیق حاضر نشان داد که دوره های تربیت معلم مورد بررسی قابلیت تغییر باورهای معلمان را دارا می باشند .از آنجایی که دردوره های تربیت معلم مورد تحقیق بخش قابل توجهی را به مسائل مربوط به تدریس عملی اختصاص دادند توانستند بیشترین تغییر را در همین زمینه در باورهای معلمان ایجاد کنند .از سوی دیگر به دلیل اینکه باورهای معلمان پیش از دوره نیز به باورهای مدرسان این دوره نزدیک بود تاثیر آماری قابل ملاحظه ای در باورهای معلمان در این زمینه بدست نیامد
: service language teachers. In line with this area of inquiry, the present study examined the effects of teacher training courses on Iranian pre-As one of the most influential psychological factors, beliefs have been the subject of numerous studies to date. The effects of beliefs on different aspects of language learning process have been extensively researched. An important area within this line of research is the beliefs of language teachers and specifically pre-scale questionnaire. For this purpose, the Teachers Perception Questionnaire was developed in order to reveal the perceptions of language teachers. Forty- service language teachers in two major language institutes in Tehran were selected for this study.service teachers are capable of being changed if they are properly and sufficiently addressed. Finally, the pre-Overall, the results of the study showed that the perceptions of pre-service teachers and teacher trainers were asked to give their ideas about the necessary aspects of teacher training courses, which resulted in a list of general components which can be used as an outline for devising future teacher training courses..
Topical Name Used as Subject : Belief
: Belief system
: Learners belief
Uncontrolled Subject Terms : باور
: نظام باورها
: دوره تربیت معلم
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی