رکورد قبلیرکورد بعدی

" The comparsion of legal regime of Caspian Sea before and after the collapse of Soviet Union "


Record identifier : 565176
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : sarlak, Fatemeh
Title and statement of responsibility : The comparsion of legal regime of Caspian Sea before and after the collapse of Soviet Union [Thesis]/سرلک ، فاطمه;supervisor: Hossein Hamidinia;advisor: Atoosa Goodarzi
Publication, Distribution,Etc. : , 2012
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliography
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of Arts
Discipline of degree : , Area Studies
Body granting the degree : , Allameh Tabatabaie University, ECO College of Insurance
Summary or Abstract : . دیگر مناسب اداره دریای خزر نبودند .این قراردادها دیگر پاسخگوی مشکلات اقتصادی- سیاسی و امنیتی این دریا نبودند .در تعیین رژیم حقوقی جدید فاکتورهای زیادی برای تامین منافع کشورها باید در نظر گرفته شود .ایران به دنبال تدوین رژیم حقوقی است که منافع تمام کشورها در نظر گرفته شود و همچنین با بستن قراردادهای دوجانبه و سه جانبه مخالف است .مهمترین فاکتورهای که بر استراتژی ایران برای تدوین رژیم حقوقی دریای خزر تاثیر می گذارد .فاکتورهای اقتصادی- امنیتی و محیطی می باشد 1940و 1921 کشور افزایش یافتند آذربایجان، ایران،قزاقستان، و روسیه . پس از این دوران یک وضعیت سیاسی اقتصادی و امنیتی جدید در سراسر منطقه خزر شکل گرفت و در نتیجه دیگر قراردادهای 5 کشور به 2 درصدی را بر اساس رژیم حقوقی مشاء از این دریا بهره بردای می کردند . اما پس از فروپاشی شوروی کشورهای حاشیه خزر از 50 تحت رهبری دو کشور ایران و روسیه اداره می گردید و این دو کشور هرکدام سهم 1940 و 1921این تحقیق در مورد مقایسه و بررسی رژیم حقوقی دریای خزر قبل و بعد از فروپاشی شوروی می باشد .در این تحقیق ابتدا به بررسی مشخصات و خصایص فیزیکی و محیطی دریای خزر پرداخته شده است و همچنین اهمیت دریای خزر ذکر گردیده است .دریای خزر و به عبارت صحیح تر دریاچه خزر تا قبل از فروپاشی شوروی سابق بر طبق قراردادهای بسته شده میان ایران و شوروی قراردادهای
: The Caspian Sea is the largest closed water body in the world. The Caspian Sea is unique in many respects: environmental, economic, and geopolitical. This Sea is a unique geographical and geopolitical phenomenon which requires a special international legal regime. Before the collapse of the Soviet Union at the end of 1991, the Caspian Sea had been under shared authority of the USSR and Iran. However, in reality, only the Soviet Union effectively utilized the entire recourses of the Caspian Sea. .Before the collapse of the former soviet Union ,the treaties of 1921 and 1940 formed the basis of legal relations between Iran and Russia regarding Caspian Sea until the disintegration of the former soviet Union in 1991. In 1991, after the collapse of the Soviet Union, a new geopolitical situation appeared: instead of two Caspian states the USSR and Iran , there are now fve The Russian Federation, Iran, Azerbaijan, Kazakhstan and Turkmenistan.It seems that, the major factors that affects on Iran strategy for intracting with other countries in respect to suitable sharing of Caspian Sea are economic, security and environmental factors. Iran had proposed that the Caspian Sea be divided on an equal basis. . Iran is demanding the division of the whole Caspian Sea on the basis of justice and equity, whether in the context of the principles of the international law, or body of principles constituting what is fair and right in the general practice of the legal affairs.
Topical Name Used as Subject : Caspian Sea
: legal regime
: soviet Union
: Iran
Uncontrolled Subject Terms : دریای خزر
: رژیم حقوقی
: ایران
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی