رکورد قبلیرکورد بعدی

" A Time-Series Analysis of the Demand for Life Insurance in Iran "


Record identifier : 565182
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Sahraei Ardakany, Alireza
Title and statement of responsibility : A Time-Series Analysis of the Demand for Life Insurance in Iran [Thesis]/صحرایی اردکانی، علیرضا;supervisor: Ghadir Mahdavi;advisor: Reza Ofoghi
Publication, Distribution,Etc. : , 2014
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliography
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of Science
Discipline of degree : , Actuarial Science
Body granting the degree : , Allameh Tabatabaei University, ECO College of Insurance
Summary or Abstract : . تاثیر داشتند .نتیجه گیری و پیشنهادات:متغیرهای سطح درامد و تعداد نمایندگی های مجاز تاثیر مثبتی روی تقاضای بیمع عمر داشتند و متغیرهای بار تکفل و نرخ بهره تاثیر منفی روی تقاضای بیمه عمر داشتند .با توجه به اینکه سطح درامد روی تقاضای بیمه عمر تاثیر مثبت دارد میتوان به این نکته اشاره کرد که شرکتهای بیمه میبایست بیمه نامه های متعددی که برای قشر کم درامد نیز کارا باشد را طراحی کنند1390 - 1360هدف تحقیق : بازارهای بیمه در اقتصاد ملی هر کشوری دارای اهمیت زیادیست چون این بازارها به دریافت حق بیمه از بیمه گذار می پردازند و پس از پرداخت بخشی از ان جهت جبران خسارتهای پیش امده، موجودیه باقیمانده را به بازارهای سرمایه هدایت میکند و ضمینه رشد اقتصادی را فراهم مینمایند .به عبارتی بیمه نامه های عمر و پس انداز موجب بسیج پس اندازها مشیوند .از انجایی که توسعه یافتگی این صنعت، رشد اقتصادی کشور را نشان میدهد .بیمه عمر از دو جنبه خرد و کلان حائز اهمیت است در سطح خرد بیمه عمر میتواند سبب افزایش امید به زندگی و تشویق نیروی کار ماهر و نیمه ماهر در مشاغل پر خطر باشد و سطح رفاه زندگی را افزایش دهد .در سطح کلان نیز بیمه عمر عامل افزایش امنیت اقتصادی، افزایش بهره وری و تولید و حفاظت از منابع و سرمایه های انسانی جامعه بشمار میرود .با توجه به اینکه ضریب نفوذ بیمه در ایران بسیار پایین است و اهمیت بسیار زیاد بیمه عمر در آسایش و اطمینان خاطر برای جامعه نیاز به بررسی عوامل تاثیر گذار بر تقاضای بیمه عمر است و با یافتن عوامل تاثیر گذار بر تقاضای بیمه عمر شرکتهای بیمه می توانند برای آن عواملی که بر تقاضای بیمه عمر تاثیر منفی دارند برنامه ریزی دقیق انجام دهند و با پیاده کردن راهکارهای مختلف یعی بر به حداقل رساندن تاثیر این عوامل بر تقاضای بیمه عمر شوند.ت .یافته های تحقیق :یافته های این تحقیق نشان می دهد که چهار متغیر سطح درآمد افراد جامعه و، نرخ بهره، تعداد نمایندگیهای مجاز و بار تکفل رو تقاضای بیمه عمر طی دوره
: Economic environments have a profound effect on the growth of the insurance industry. History has shown that, although the performance of the insurance industry is closely linked to economic conditions, the life business has been able to survive in different economic environments. More formally, work is carried out in order to study the interaction between macroeconomic and demographic variables (income, inflation, education, unemployment, number of agents, interest rate, dependency ratio) and the demand for life insurance in order to seek evidence of their relationship in the context of Iran.The major findings of this study indicate that dependency ratio, income, interest rate, number of agents are four important variables associated with the demand for life insurance in Iran. Interest rate and dependency ratio have a significant negative relationship with the demand for life insurance. The income level and number of agents have a significant positive relationship with the demand for life insurance. This finding has an important implication on policy formulation for the policy makers of the central insurance and the marketing directors of life insurance companies. This finding may be helpful to them in developing pricing strategies to achieve a specific sales target for life business.
Topical Name Used as Subject : Demand of life insurance
: macroeconomics and demographics variables
: Ordinary Least Squares
Uncontrolled Subject Terms : تقاضای بیمه عمر
: متغیرهای اقتصاد کلان
: مدل سری زمانی
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی