رکورد قبلیرکورد بعدی

" The Effect of Homework Varieties as Academic Extra-Curricular Activities on the Development of L2 Writing and its Relationship with Attitudes, Apprehension, and Strategy Emergence in Iranian Upper-intermediate EFL Learners "


Record identifier : 565184
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Nezakatgoo,Behzad
Title and statement of responsibility : The Effect of Homework Varieties as Academic Extra-Curricular Activities on the Development of L2 Writing and its Relationship with Attitudes, Apprehension, and Strategy Emergence in Iranian Upper-intermediate EFL Learners [Thesis]/نزاکت گو، بهزاد;supervisor: Mahnaz Mostafaei;advisor: Fahimeh Marefat , Sasan Baleghizadeh
Publication, Distribution,Etc. : , 2014
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliography
Dissertation of thesis details and type of degree : Ph.D.
Discipline of degree : , Teaching English as a Foreign Language (TEFL)
Body granting the degree : , Allameh Tabataba'i University, Faculty of Persian Literature and Foreign Languages
Summary or Abstract : . پژوهش درزمینه آموزش زبان انگلیسی در سال های اخیر پیشرفت های چشمگیری داشته است اما در حوزه آموزش زبان به ویژه در بافت زبان خارجی پژوهش گران کمتر به تاثیر انواع تکالیف به عنوان فعالیت های فوق برنامه علمی در پیشرفت نگارش به زبان دوم پرداخته اند .آنچه موضوع اصلی این پژوهش را تشکیل می دهد پرداختن به انواع تکالیف به عنوان فعالیت های فوق برنامه علمی در پیشرفت نگارش به زبان دوم و رابطه آن با نگرش به نگارش، هراس از نگارش و ظهور استراژی در زبان آموزان ایرانی سطح بالای متوسطه می باشد .در مطالعات انجام شده مشخص شده است که حتی زبان آموزانی که در سطح پیشرفته ای از زبان انگلیسی هستند در کاربرد صحیح و مناسب نگارش زبان دوم/خارجی با مشکل مواجه هستند .در واقع زبان آموزان علیرغم داشتن دانش واژگانی و دستوری بالا قادر به استفاده صحیح و طبیعی از این اجزای زبانی در کلاسهای نگارش پیشرفته نیستند .این تحقیقات نشان میدهد که بخاطر ماهیت خود مهارت نوشتن به عنوان سخت ترین مهارت زبانی اکثر زبان آموزان نگرش مثبتی نسبت به موضوع نوشتن در کلاس های نگارش ندارند و اضطرابی که این زبان آموزان در محیط کلاس متحمل می شوند منجر به هراس از نگارش در آنها می شود .تحقیقات در غرب ضرورت استفاده ازتکالیف به عنوان فعالیت های فوق برنامه علمی را توصیه کرده اند و تاثیر مثبت آن را بر پیشرفت مهارت نوشتن را اثبات نموده اند .مشکل دیگر عدم مطالعه ظهور استراتژی های نگارش در رابطه با انواع تکالیف به عنوان فعالیت های فوق برنامه علمی و نقش آنها در پیشرفت نگارش به زبان دوم در بین زبان آموزان ایرانی است .آنچه انگیزه اصلی این پژوهش را شکل می دهد پرداختن جدی تر به این موضوع در بین زبان آموزان ایرانی است که کمتر مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته اند
: The present study was an attempt to investigate the effect of homework varieties as academic extra-curricular activities on the development of L2 writing and its relationship with attitudes, apprehension, and strategy emergence in Iranian upper-intermediate EFL learners. To do so, having reviewed the related literature thoroughly, the researcher designed the present experimental study.Also, this research not only improves our understanding of second language writing development in an EFL context, but also enables us to incorporate effective methods of teaching writing in the EFL classrooms through considering various homework types and their relationship with attitudes, apprehension, and strategy emergence. The study findings could be employed by a variety of ELT community members in Iranian schools and language institutes: materials developers, foreign language teachers, and educational policy makers. It was stressed that homework writing, especially covering scientific and literary text types, could pave the way for the learners in an EFL situation to improve their performance in second language writing..
Topical Name Used as Subject : Extracurricular Activities
: Academic Focused Activities
: Attitude Towards Writing
Uncontrolled Subject Terms : فعالیت های فوق برنامه
: فعالیت های متمرکز علمی
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی