رکورد قبلیرکورد بعدی

" Etude traductologique des pronoms personnels a travers les manuels pedagogiques "


Record identifier : 565188
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Ejtehadi, Leila
Title and statement of responsibility : Etude traductologique des pronoms personnels a travers les manuels pedagogiques [Thesis]/اجتهادی، لیلا;supervisor: Mehregan NEZAMIZADEH;advisor: Owrang IZADI
Publication, Distribution,Etc. : , 2014
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliography
Dissertation of thesis details and type of degree : master of arts
Discipline of degree : , traduction francais
Body granting the degree : , Universite Allameh Tabatabai, Faculte des langues etrangeres
Summary or Abstract : . دیدگاه های ترجمه شناختی مبتنی بر زبانشناسی مقابله ای، هنوز هم در میان نظریه های ترجمه جایگاه مهمی دارند .در این پژوهش ضمایر شخصی فرانسه و فارسی در چارچوب دستور زبان و سبک شناسی تطبیقی بررسی شده اند .پیکره مطالعاتی مورد استفاده، ترجمه ی چند کتاب آموزش زبان فرانسه است که در دوره های گوناگون در دانشگاه ها تدریس شده اند .دستاورد پژوهش حاضر، مشخص کردن راهکارهای مترجم در برابر محدودیت های زبانی در مقوله دستوری ضمایر شخصی و بررسی میزان ترجمه پذیری آن است
: The approaches of translation based on contrastive linguistics still occupy an important place among the theories of translation. We have attempted in this research to study the personal pronouns of French and Persian with comparative grammar and stylistics. Our corpus which applied the theoretical part was the translation of some textbooks of French foreign language (FLE), taught students at various times. This work has led us to a translatological study to arrive at strategies that the translator uses face constraints of personal pronouns and finally check the translatability of this grammatical category..
Topical Name Used as Subject : translation studies
: personal pronoun
: comparative stylistics
Uncontrolled Subject Terms : ترجمه شناسی
: ضمیر شخصی
: سبک شناسی تطبیقی
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی