رکورد قبلیرکورد بعدی

" A Comparative Study of the Effect of Language Proficiency and Gender on the Use of Vocabulary learning Strategies by Iranian Freshman & Senior EFL University Students "


Record identifier : 565193
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Karim Azar, Nazanin
Title and statement of responsibility : A Comparative Study of the Effect of Language Proficiency and Gender on the Use of Vocabulary learning Strategies by Iranian Freshman Senior EFL University Students [Thesis]/کریم آذر، نازنین;supervisor: Mohammad Khatib;advisor: Mahnaz Mostafaei
Publication, Distribution,Etc. : , 2014
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliography
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of Arts
Discipline of degree : , Teaching English as a foreign Language
Body granting the degree : , Allameh Tabatabai University, Faculty of Persian Literature and Foreign Languages
Summary or Abstract : تعدد یافته ها در مطالعات بسیاری موید آن است که بی تردید دانش واژگان دانش آموز رابطه مستقیم با درک وی از متن دارد و هر چه متن از لحاظ واژگان سخت تر ، درک کمتری از یک متن اتفاق می افتد. اگر چه راهکارهای یادگیری واژگان ممکن است کاملا به میزان مشابه میان افراد مورد استفاده قرار بگیرد، اما توجه به تفاوت های جزئی در استفاده از راهکارهای یادگیری واژگان با در نظر گرفتن مهارت زبان آموزان زبان، جنسیت و رشته تحصیلی از اهمیت زیادی برخوردار می باشد .لذا پیشنهاد محقق مبنی بر آن است که مطالعات بیشتری می تواند در مورد راهکارهای یادگیری واژگان از جمله نوع زبان استفاده شده در موقعیت ها، نوع شخصیت مخاطب و میزان آشنایی زبان آموزان با موضوع بحث سطوح علمی بالاتر دانشگاهی در شرایط مختلف صورت گیرد 2004 محققانی چون لهر، آسبرن و هربت 1997 یادگیری لغات در مطالعات زبان دوم از اهمیت بسزایی برخوردار است .مهارت های زبان مانند خواندن، گوش دادن، سخن گفتن و نوشتن، همه در دانش واژگان نهفته است .زبان آموزان از اهمیت افزایش دانش واژگان خود به طور کامل آگاه میباشند .اشمیت،
: Vocabulary is a central entry to language and acquisition. A sociolinguistic perspective considers the word as the most central element in the social system of communication (Labov, 1973, p.340). Learning Vocabulary is held by many to be the single most important aspect of foreign language learning. Not only is vocabulary cited by many scholars as the number one priority of most students studying foreign languages (Crow, J.T., 1986; Nunan, D., 1988; Yorio, C.A, 1971), but it is also often considered a priority by teachers as well.Although the findings revealed no significant impact of language proficiency, gender and major on the use of VLS some common strategies were traced. Furthermore, some pedagogical implications and suggestions for further research are addressed in the concluding section of the study..
Topical Name Used as Subject : Vocabulary Learning Strategies
: Languag roficiency
: Gender
: Achievement Level
Uncontrolled Subject Terms : راهبردهای یادگیری واژگان
: تسلط به زبان
: سطح موفقیت
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی