رکورد قبلیرکورد بعدی

" Testing for Adverse Selection in Iranian Fire Insurance Market "


Record identifier : 565196
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Khalilnejad Kiasari, Iman
Title and statement of responsibility : Testing for Adverse Selection in Iranian Fire Insurance Market [Thesis]/خلیل نژادکیاسری، ایمان;supervisor: Ghadir Mahdavi;advisor: Reza Ofoghi
Publication, Distribution,Etc. : , 2014
Language of Text,Soundtrack etc. : eng
Internal Bibliographies/Indexes Note : Bibliography
Dissertation of thesis details and type of degree : Master of Science
Discipline of degree : , Actuarial Science
Body granting the degree : , Allameh Tabatabaei University, ECO College of Insurance
Summary or Abstract : اطلاعات نامتقارن یکی ازمشکلات صنعت بیمه می باشد این بدین معنی است که که افراد سطح اطلاعات بالاتری ازکیفیت ریسک مورد بیمه نسبت به بیمه گر داشته باشد که باعث می شود اهمیت خطر درنظر بیمه گرکمترازمیزان حقیقی درنظرگرفته شود.انتخاب نامساعد این مسئله رابیان می دارد که افراد پرریسک بیشتر ازافراد کم ریسک تقاضای بیمه می دهند درواقع طیف مشتریان ازلحاظ ریسک ازحالت نرمال به حالت پرریسک تغییر می یابد واین باعث ورشکستگی شرکت بیمه می شود.هدف ما دراین تحقیق بررسی وجود یاعدم وجود انتخاب نامساعد دربازار بیمه آتش سوزی ایران می باشد.یافته های تحقیق : یافته های تحقیق فرضیه وجود انتخاب نامساعد دربازاربیمه آتش سوزی ایران را رد می کند .درواقع افراد پرریسک بیشترازافراد کم ریسک تقاضای بیمه نمی دهند
: Adverse selection is defined as the situation where the insured has better information about her risk type than the insurer. In insurance markets, adverse selection results from asymmetric information between the insured (agent) and the insurer (principal). The insureds are heterogeneous with respect to their expected loss and have more information than the insurance company which is unable to differentiate between risk types.Because there is no significant positive correlation between demand and claim occurrence the hypothesis of existence adverse selection in fire insurance market is rejected. In other words advantageous selection is observed in Iranian fire insurance market.
Topical Name Used as Subject : adverse selection
: asymmetric information
: fire insurance
Uncontrolled Subject Terms : انتخاب نامساعد
: بیمه آتش سوزی
: اطلاعات نامتقارن
Information of biblio record : TL
Material Type : Latin Dissertation
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی