خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
Record identifier : 565342
Personal Name - Primary Intelectual Responsibility : Somayeh, Salehi
Title and statement of responsibility : [electronic resource]The Role of Teachers Reflectivity as a Road Map for Determining the EFL Novice and Experienced Instructors’ Teaching Styles and Motivation: A Mixed Methods Design Study\ Somayeh Saleh\ سمیه صالحی
Parallel Title Proper : =بررسی تأمل گرا در انگیزه و سبک تدریس مدرسان تازه کار و مجرب انگلیسی به عنوان زبان خارجی
Publication, Distribution,Etc. : : Allameh Tabatabaei University, 2016
Language of the Item : engeng
General Notes : xiv, 209p.
Internal Bibliographies/Indexes Note : bibliograhy.
Dissertation of thesis details and type of degree : MA
Discipline of degree : Teaching English as a Foreign Language (TEFL)
Body granting the degree : faculty of Literature and Foreign Languages
Summary or Abstract : Quite recently, especially with the advent of post-method era, teacher reflectivity has come into prominence as a way to improve the teaching profession. Besides, the effective role of teacher motivation and teaching style is somehow established in the realm of second language learning and teaching. However, just a handful of studies have focused on the relationship between teacher reflectivity, pedagogical style, and teacher motivation. This study was designed to examine the relationship between teacher reflectivity, teacher style, and teacher motivation in EFL context in terms of the role of gender and years of teaching experience. To this end, three questionnaires, namely, teacher reflectivity questionnaire (Akbari, Behzadpoor, & Dadvand, 2010), teaching style questionnaire (Grasha, 1996), and teacher motivation questionnaire (McNeil, 1987) were administered to 110 EFL Iranian teachers (52 males and 58 females). The obtained data were analyzed using multiple regressions to respond to the research questions of the study. The results indicated that there was a significant relationship between teacher reflectivity and teacher motivation for both male and female and novice and experienced teachers. In other words, the more motivated the teachers were, the more they reflected on their teaching practice. Besides, there was a significant relationship between teacher reflectivity and pedagogical style of male and female and novice and experienced teachers. It was also found that without considering gender and years of teaching experience, teacher motivation and the synergistic effect of both teaching style and teacher motivation could predict teachers’ reflectivity. With regard to gender, the resultant of both teaching style and teacher motivation could predict the male teachers’ reflectivity, and teacher motivation and the synergistic effect of both teaching style and teacher motivation could predict the female teachers’ reflectivity. The effect of both teaching style and teacher motivation was a better predictor for the female teachers than for the male teachers. Regarding the years of teaching experience, for both experienced and novice teachers, motivation was a better predictor of teacher reflectivity. The effect of both teaching style and teacher motivation was a better predictor of the experienced teachers than for the novice teachers. Considering both years of experience and gender, the effect of both teaching style and teacher motivation was a good predictor of teacher reflectivity. For the female novice teachers, motivation was a better predictor, and For the female experienced teachers and the male experienced teachers, the effect of both teaching style and teacher motivation was a better predictor of teacher reflectivity. In order to elucidate the results, a qualitative study was also undertaken. Twenty one participants were selected from the main participants and were interviewed using a semi-structured interview. The results of the frequency count and descriptive statistics for teachers’ reflective practices revealed that they considered reflection as a reactive action rather than pre-emptive one, and mostly they practiced reflection-on-action. As four teachers’ reflective practices, were identified, i.e., non-reflectors indifferent to reflective practices, non-reflectors eager for reflective practices, reflectors with no implementation, reflectors with implementation. The novice teacher mostly utilized practical elements, especially lesson plans and journal writing and considered them as the most effective ones; however, the experienced teachers, despite their awareness of different types of reflection, used the practical ones more, of course in more effective ways, and considered the critical element and metacognitive elements as the most effective ones. Regarding the preferred teaching style, most teachers claimed to be a facilitator or delegator. They also declared that reflection had influenced their teaching style and behavior. The results of the present study have invaluable pedagogical implications as well as implications for language programs, which are provided at the end of the study
: این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین تأمل گرایی معلم، شیوه تدریس و انگیزه معلم در حوزه آموزش زبان انگلیسی به لحاظ نقش جنسیت و سال های تجربه تدریس انجام گرفته است. بدین منظور، پرسشنامه هایی با نام پرسشنامه تأمل گرایی معلم (اکبری، بهزاد پور و دادوند، ۱۳۸۹)، پرسشنامه شیوه تدریس (گرشا، ۱۳۷۵) و پرسشنامه انگیزه معلم (مک نیل، ۱۳۶۶) بین ۱۱۰ معلم زبان انگلیسی (۵۲ مرد و ۵۸ زن) توزیع شد. داده های بدست آمده به منظور مطابقت با سئوالات تحقیق با استفاده از چهار رگرسیون و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین تأمل گرایی معلم و انگیزه معلم برای هر دو جنس زن و مرد و معلمین باتجربه و مبتدی رابطه معنی داری وجود دارد. به عبارت دیگر، هرچقدر معلمین باانگیزه تر بودند، بیشتر می توانستند بر شیوه تدریس شان تاثیرگذار باشند. گذشته از این، بین تأمل گرایی معلم و شیوه آموزشی برای هر دو جنس زن و مرد و معلمین باتجربه و مبتدی رابطه معنی داری وجود داشت. براساس یافته ها بدون در نظر گرفتن جنسیت و سال های تجربه تدریس، انگیزه معلم و تاثیر مشترک شیوه تدریس و انگیزه معلم می تواند تأمل گرایی معملمین را پیش بینی کند. درخصوص جنسیت، نتایج شیوه تدریس و انگیزه معلمین پیش بینی کننده تأمل گرایی معلمین مرد بود، و انگیزه معلم و تاثیر مشترک شیوه تدریس و انگیزه معلم پیش بینی کننده تأمل گرایی معلمین زن بود. تاثیر شیوه تدریس و انگیزه معلم پیشگوی بهتری برای معلمین زن نسبت به معلمین مرد بود. در خصوص سال های تجربه تدریس، انگیزه برای هم معلمین مرد و هم معلمین زن پیشگوی بهتر تأمل گرایی معلم بود. تاثیر شیوه تدریس و انگیزه معلم برای معلمین باتجربه پیشگوی بهتری بود تا برای معلمین مبتدی. با در نظر گرفتن سال های تجربه و جنسیت، تاثیر شیوه تدریس و انگیزه معلم پیشگوی خوبی برای تأمل گرایی معلم بود. برای معلمین تازه کار زن، انگیزه پیشگوی بهتری بود و برای معلمین باتجربه زن و مرد، تاثیر شیوه تدریس و انگیزه معلم پیشگوی بهتر تأمل گرایی معلم بود. به منظور شفاف سازی نتایج، مطالعه کیفی نیز صورت گرفت. ۲۱ شرکت کننده از بین شرکت کنندگان اصلی انتخاب شدند و بااستفاده از مصاحبه ای نیمه ساختاریافته مورد مصاحبه قرار گرفتند. نتایج شمارش بسامد و آمار توصیفی شیوه بازتابی معلمین نشان داد که آنها تأمل گرایی را به مثابه عملی واکنشی به حساب می آورند تا عملی پیشگیرانه و اکثرا شیوه های تأمل گرایانه را به کار می بردند. بدین ترتیب ۴ روش تأمل گرایی در معلمین شناسایی شدند: معلمینی که خود تأمل گرا نبودند و نسبت به شیوه های تأمل گرایانه نیز بی تفاوت بودند، معلمینی که خود تأمل گرا نبودند ولی به شیوه های تأمل گرایانه ها اشتیاق نشان میدادند، معلمینی تأمل گرا که شیوه های تأمل گرایانه را به کار نمی بردند و معلمینی تأمل گرا که شیوه های تأمل گرایانه را به کار می گرفتند. معلمین مبتدی اکثرا از عناصر عملی بویژه طرح درس و یادداشت برداری استفاده می کرند و آنها برایش در حکم موثرترین عوامل بودند؛ اما، معلمین باتجربه باوجود آگاهی از انواع مختلف تأمل گرایی، از همان عناصر عملی و البته به شیوه ای کارآمدتر استفاده می کردند و عناصر فراشناختی و انتقادی را به عنوان مؤثرترین عوامل به حساب می آوردند. اکثر معلمین مدعی بودند که شیوه تدریسی که بر دیگر شیوه ها ترجیح میدهند در درس های مهارت محور، شیوه ای تسهیلی یا جایگزین است. به علاوه آنها اظهار داشتند که تأمل گرایی بر رفتار و شیوه تدریس آنها تاثیر گذاشته است. نتایج تحقیق حاضر مفاهیم آموزشی ارزشمند به همراه دارد به علاوه مفاهیم و معانی ضمنی برای برنامه های زبان دارد که در انتهای تحقیق آورده شده است. نتایج نشان داد که هرچقدر معلمین باانگیزه تر بودند، بیشتر می توانستند بر شیوه تدریس شان تاثیرگذار باشند. براساس یافته ها بدون در نظر گرفتن جنسیت و سال های تجربه تدریس، انگیزه معلم و تاثیر مشترک شیوه تدریس و انگیزه معلم می تواند تأمل گرایی معملمین را پیش بینی کند. درخصوص جنسیت، نتایج شیوه تدریس و انگیزه معلمین پیش بینی کننده تأمل گرایی معلمین مرد بود، و انگیزه معلم و تاثیر مشترک شیوه تدریس و انگیزه معلم پیش بینی کننده تأمل گرایی معلمین زن بود. تاثیر شیوه تدریس و انگیزه معلم پیشگوی بهتری بود برای معلمین زن نسبت به معلمین مرد. در خصوص سال های تجربه تدریس، انگیزه برای هم معلمین مرد و هم معلمین زن پیشگوی بهتر تأمل گرایی معلم بود. تاثیر شیوه تدریس و انگیزه معلم برای معلمین باتجربه پیشگوی بهتری بود تا برای معلمین مبتدی. با در نظر گرفتن سال های تجربه و جنسیت، تاثیر شیوه تدریس و انگیزه معلم پیشگوی خوبی برای تأمل گرایی معلم بود. برای معلمین تازه کار زن، انگیزه پیشگوی بهتری بود و برای معلمین باتجربه زن و مرد، تاثیر شیوه تدریس و انگیزه معلم پیشگوی بهتر تأمل گرایی معلم بود. به منظور شفاف سازی نتایج، مطالعه کیفی نیز صورت گرفت. نتایج شمارش بسامد و آمار توصیفی شیوه تأمل گرایی معلمین نشان داد که آنها تأمل گرایی را به مثابه عملی واکنشی به حساب می آورند تا عملی پیشگرانه و اکثرا شیوه های تأمل گرایانه را به کار می بردند. بدین ترتیب ۴ روش تأمل گرایی در معلمین شناسایی شدند: معلمینی که خود تأمل گرا نبودند و نسبت به شیوه های تأمل گرایانه نیز بی تفاوت بودند، معلمینی که خود تأمل گرا نبودند ولی به شیوه های تأمل گرایانه ها اشتیاق نشان میدادند، معلمینی تأمل گرا که شیوه های تأمل گرایانه را به کار نمی بردند و معلمینی تأمل گرا که شیوه های تأمل گرایانه را به کار می گرفتند. معلمین مبتدی اکثرا از عناصر عملی بویژه طرح درس و یادداشت برداری استفاده می کرند و آنها برایش در حکم موثرترین عوامل بودند؛ اما، معلمین باتجربه باوجود آگاهی از انواع مختلف تأمل گرایی، از همان عناصر عملی و البته به شیوه ای کارآمدتر استفاده می کردند و عناصر فراشناختی و انتقادی را به عنوان موثرترین عوامل به حساب می آوردند. اکثر معلمین مدعی بودند که شیوه تدریسی که بر دیگر شیوه ها ترجیح میدهند در درس های مهارت محور، شیوه ای تسهیلی یا جایگزین است.ث: نتیجه گیری و پیشنهادات:نتایج نشان داد که بین تأمل گرایی معلم و انگیزه معلم برای هر دو جنس زن و مرد و معلمین باتجربه و مبتدی رابطه معنی داری وجود دارد. گذشته از این، بین تأمل گرایی معلم و شیوه تدریس برای هر دو جنس زن و مرد و معلمین باتجربه و مبتدی رابطه معنی داری وجود داشت. نتایج تحقیق حاضر مفاهیم آموزشی ارزشمند به همراه دارد به علاوه مفاهیم و معانی ضمنی برای برنامه های زبان دارد که در انتهای تحقیق آورده شده است.
Uncontrolled Subject Terms : Teacher reflectivity
: experienced teachers
: EFL instructors
: teacher motivation
: teaching style
: انگیزه معلم
: مدرسین انگلیسی به عنوان زبان خارجی
: تأمل گرایی معلم
: معلمین تازه کار
: معلمین تازه کار
: معلمین مجرب
Personal name - Secondary Intellectual Responsibility : Khatib, Mohammad ,Thesis advisor
Personal name - Secondary Intellectual Responsibility : Estaji, Masoomeh , Consulting advisor
Corporate Body Name - Secondary Intellectual Responsibility : دانشگاه علامه طباطبایی
Iinformation of Access level : Y
Information of biblio record : TL
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)