رکورد قبلیرکورد بعدی

" اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر تنظیم هیجان و حالت های خلقی نوجوانان "


شناسگر رکورد : 603787
سرشناسه : برزگری دهج، ابوالفضل
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : per
عنوان و نام پديدآور : اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر تنظیم هیجان و حالت های خلقی نوجوانان [پایان نامه]/ ابوالفضل برزگری دهج ؛ استاد راهنما: فریده حسین‌ ثابت ؛ استاد مشاور: احمد برجعلی
وضعيت نشر و پخش و غيره : تهران، ۱۳۹۴: دانشگاه علامه طباطبائی
مشخصات ظاهري : دیجیتالی، پی دی اف
يادداشتهاي کلي : عنوان از روی صفحه نمایش عنوان
يادداشتهاي مربوط به کتابنامه و ... : کتابنامه.
جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن : کارشناسی ارشد
کسي که مدرک را اعطا کرده : دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : زمینه و هدف: تنظیم هیجان ناکارمد و حالت های خلقی منفی نقش مهمی در اختلالات روانی نوجوانان دارند. پژوهش حاضر با‌ هدف تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم هیجان و حالت‌های خلقی نوجوانان به انجام رسید.روش: این پژوهش به شیوه نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون - پس‌آزمون به همراه پیگیری 2 ماهه صورت گرفت. 26 نفر از نوجوانان 14 تا 20 ساله که از خدمات کانون فرهنگی - اجتماعی صادق الوعد استفاده می‌کردند و ملاک‌های ورود به‌ پژوهش را داشتند، انتخاب‌شده و به‌صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند. برای ارزیابی متغیرها از پرسشنامه‌های تنظیم هیجان و حالت‌های خلقی استفاده شد. نوجوانان گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 75 دقیقه‌ای تحت درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد قرار گرفتند.یافته‌ها: تحلیل کواریانس چند متغیری نشان داد که بین نتایج پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش، در حالت‌های خلقی و تنظیم هیجان، تفاوت معناداری وجود دارد؛ اما در پیش‌آزمون پس‌آزمون گروه کنترل چنین تفاوتی دیده نشد. همچنین نتایج به‌دست‌آمده از آزمون T همبسته در گروه آزمایش نشان داد که اثربخشی مداخله در طی 2 ماه ماندگار بوده است.نتایج: نتایج این پژوهش نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم هیجان و حالت‌های خلقی نوجوانان مؤثر بوده است.
: Background and objective: inefficient emotion regulation and negative mood states have a significant role in adolescent’s neuroses. The present research was done in order to determine the effectiveness of acceptance and commitment therapy on adolescent’s emotion regulation and negative mood states.Materials and Method: this research was done by pretest-posttest kind of semi-experimental method together with a two month follow-up.26 adolescents who were between 14 to 20 years old, and used Sadiq-al-Vaed cultural-social center services, who fit the criteria of entrance to the research, were chose and put randomly in experiment and control groups. In order to analyze the variables, emotion regulation and mood states questionnaire were used. The experimental group adolescents enjoyed acceptance and commitment therapy in eight session, each last 75 minutes. Results: multivariable covariance analysis showed that there is a significant difference between pre-test and post-test results in experiment group in mood states and emotion regulation, but such a difference was not seen in pre-test and post-test results in control group. Also the results of correlated T test in experiment group showed that the intervention effectiveness were immanent in the two month period.Conclusion: the results of the present research showed that the acceptance and commitment therapy was effective in adolescent’s emotion regulation and mood states
يادداشتهاي مربوط به نوع منابع الکترونيکي : شیوه دسترسی: دسترسی از شبکه جهانی وب
نيازمندي هاي سيستم (منابع الکترونيک) : ملزومات سیستم: ویندوز xp+ ، ادوب اکروبات ریدر 9+ ، موزیلا فایر فاکس 23+ ، اینترنت اکسپلورر 9+ ، گوگل کروم 23+
اساتید راهنما و مشاور : حسین‌ثابت، فریده،‏‫ ۱۳۴۸ - ‏ استاد راهنما
: ع‍ی‍س‍ی‌ م‍راد، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ استاد مشاور
سازمان : 009
نام الکترونيکي : tf۱۵۹۴۹
نوع ماده : پایان نامه دانشگاهی
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی