خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
شناسگر رکورد : 614651
سرشناسه : موسوی،کیوان
زبان اثر : per
کشور محل نشر يا توليد : IR
عنوان و نام پديدآور : بررسی تاثیرفرهنگ سازمانی بررضایت مشتری [پایان‌نامه]/سیدکیوان موسوی
وضعيت نشر و پخش و غيره : دانشگاه لرستان،دانشکده علوم اقتصادی واداری، ‭۱۳۹۳‬
مشخصات ظاهري : :مصور
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن : کارشناسی ارشد
زمان اعطا مدرک : ‭1393/06/29‬
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : امروزه سازمان‌صها و شرکت‌صهای مختلف به سختی برای حفظ سهم بازار خود با ارائه خدمات نوآورانه مختلف تلاش می‌صکنند .ایجاد وفاداری در مشتریان مفهومی است که در کسب‌صوصکارهای مختلف امروزی به لحاظ اینکه مشتریان وفادار به صورت عامل اصلی موفقیت سازمان درآمده‌صاند، موردتوجه قرار گرفته است .بررسی‌صهای مختلف نشان می‌صدهد که رضایت مشتری متأثر از انتظارات مشتری و میزان تطابق محصولات و خدمات ارائه شده از سوی سازمان‌صها) عملکرد سازمان (با این انتظارات است‌؛ که هرچه قدر عملکرد سازمان به انتظارات مشتری نزدیک‌صتر باشد، رضایت بیشتر مشتری را ناشی می‌صشود .از طرفی فرهنگ هر سازمانی بر نحوه‌صی عملکرد کارکنان سازمان تأثیر به سزایی دارد به طوری که در سازمان‌صهای بافرهنگ کارگروهی، مشارکت کارکنان جهت ارائه کالا و خدمات بهتر و به موقع بیشتر خواهد بود .بر این اساس، در این تحقیق به بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر رضایت مشتری در شعب مختلف شرکت شیر و لبنیات کاله پرداخته شده است .جامعه آماری تحقیق شامل ‭168‬ نفر از مدیران و مهندسان برنامه ریزی و کنترل تأمین شعب مختلف شرکت شیر و لبنیات کاله است که جهت گردآوری داده‌صها، از پرسشنامه‌ص‍ استفاده شده است .برای آزمون فرضیات و سنجش روایی مدل از نرم افزار پی ال اس ‭(PLS)‬ استفاده شد؛ و نتایج حاکی از آن بود که فرهنگ سازمانی در سطح معنی داری ‭0.05‬ در شرکت کاله تأثیر مثبت و معناداری بر رضایت مشتریان دارد؛ و تأثیرگذارترین نوع فرهنگ بر رضایت مشتریان در شرکت مذکور، فرهنگ سازگاری است که حدود ‭49‬ درصد بر رضایت مشتریان تأثیر می گذارند .این نتایج با نتایج کارهای مشابه قبلی همسو و در یک راستا بوده و تغییرات محیطی) نیاز مشتریان، رقبا و (... نیز در نظر گرفته شده است.
سازمان : کتابخانه مرکزی
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)