خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
شناسگر رکورد : 614704
سرشناسه : رفیعی،مسعود
زبان اثر : per
کشور محل نشر يا توليد : IR
عنوان و نام پديدآور : بررسی تحمل به شوری در ارقام مختلف چغندر قند [پایان‌نامه]/مسعود رفیعی
وضعيت نشر و پخش و غيره : دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده کشاورزی، ‭۱۳۷۴‬
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به کتابنامه و ... : ‭۷۳-۷۸‬
جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن : کارشناسی ارشد
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : این آزمایش به منظور بررسی تحمل به شوری ارقام مختلف چغندر قند در دو مرحله جوانه زنی در آزمایشگاه و رشد رویشی در مزرعه انجام گرفت. در آزمایش جوانه زنی اثر چهار سطح پتانسیل آب‭۱۲،-۱۰ ،-۷ ،-۳ ‬- بار ناشی از کلرور از کلرورسدیم بر درصد و سرعت جوانه زنی سه رقم چغندر قند به شماره های ۳‭ ۹۵۹۷- P.۲۶،۷۲۳۳-P.‬و‭ ۸۰۰۱ ‬بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفت. پتانسیل های آب‭۱۰ ‬- و‭۱۲ ‬- بار اثر بازدارندگی کاملی را بر جوانه زنی کلیه ارقام نشان داده و در پتانسیل‭۷ ‬-بار تنها رقم‭ ۷۲۳۳- P. ۳ ‬به میزان اندکی جوانه زد که در محاسبات منظور نشد. اثر پتانسیل‭۳ ‬- بار بر درصد و سرعت جوانه زنی هر سه رقم معنی دار بود که در این رابطه رقم‭ ۷۲۳۳- P.3‬نسبت به دو رقم دیگر برتر بود. در آزمایش مزرعه ای اثر چهار سطح شوری آب آبیاری با هدایت الکتریکی‭۱۰ ،۶ ،۲ ‬و‭ ۱۴ ‬دسی زیمنس بر متر که از طریق اختلاط آب رودخانه با زهکش به نسبت معین بدست می آمد و سه رقم چغندر قند نامبرده، در سال زراعی‭ ۱۳۷۳ ‬در ایستگاه تحقیقات شوری رودشت اصفهان در سه تکرار به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی بررسی گردید. نتایج حاصل از اثر تیمارهای مختلف شوری بر فیلوکرون برگ نشان داد که افزایش شوری، میزان درجه- روز رشد ‭(GDD)‬ لازم برای ظهور هر برگ افزایش یافته و در نتیجه شدت ظهور هر برگ کاهش می یابد. روند تغییرات تجمع ماده خشک اندام هوائی، ریشه و گل گیاه در طول فصل رشد نشان داد که شوری موجب کاهش تجمع ماده خشک در کلیه ارقام شده و شاخصهای رشد تحت تاثیر تیمارهای شوری قرار می گیرد، بطوریکه با افزایش شوری سرعت رشد گیاه ‭(CGD)‬ مربوط به اندام هوائی، ریشه و کل گیاه کاهش یافته و رقم۳‭ ۷۲۳۳- P.‬از نظر تجمع ماده خشک و سرعت رشد گیاه نسبت به سایر ارقام برتری نشان می دهد. در این آزمایش نتیجه گیری شد که تیمارهای شوری بر عملکرد کل گیاه ، تنه، شکر سفید قابل استحصال و خواص کیفی چغندر قند شامل عیار چغندر، عیار قابل استحصال، ضایعات قند در ملاس، راندمان استحصال،ضایعات قند در ملاس، راندمان استحصال، پتاسیم، آلفاآمینوازات، ضریب قلیائی و مواد خشبی در تنه چغندر قند در سطح‭ ۱ ‬درصد معنی دار بوده و شوری اثر معنی داری بر عملکرد اندام هوائی و سدیم و خاکستر در تنه چغندر ندارد. در هر صورت افزایش تنش شوری موجب کاهش عملکرد تنه و شکر سفید قابل استحصال گردید. بین حداکثر ‭CGR‬ و عملکرد ریشه همبستگی مثبت و بین عملکرد و عیار چغندر همبستگی منفی بدست آمد. رقم‭ ۷۲۳۳- P.3‬با تولید‭ ۵۵/۸‬و‭ ۴۳/۲ ‬تن در هکتار عملکرد تنه‭ ۱۰/۲‬و‭ ۸/۴ ‬تن در هکتار شکر سفید بترتیب در تیمارهای‭ ۲‬و‭ ۱۴ ‬دسی زیمنس بر نتر نسبت به ارقام دیگر برتری نشان داد و بعنوان رقم متحمل در اراضی شور مورد توصیه قرار گرفت. مقایسه صفات کمی و کیفی دو بخش گردن و تنه چغندر نشان داد که ناخالصیهای فراوانی در گردن تجمع می یابد. از این نظر برای کاهش ضایعات قند در ملاس و حصول عملکرد مناسب تر از نظر کمی و کیفی، قطع گردن همراه با طوقه و برگ از تنه پیشنهاد می گردد.
اساتید راهنما و مشاور : سرمد نیا،غلامحسین، راهنما
: احمدی،محمود، مشاور
سازمان : دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)