خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
شناسگر رکورد : 614716
سرشناسه : رضایی میانگله، زهرا
زبان اثر : per
کشور محل نشر يا توليد : IR
عنوان و نام پديدآور : مطالعه بیوسیستماتیکی دو زیستان بی دم استان مازندران [پایان‌نامه]/زهرا رضایی میانگله
وضعيت نشر و پخش و غيره : دانشگاه لرستان ، دانشکده علوم پایه ،گروه زیست شناسی، ‭۱۳۸۶‬
مشخصات ظاهري : :مصور، جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به کتابنامه و ... : کتابنامه
جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن : کارشناسی ارشد
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : با توجه به اینکه دوزیستان از اهمیت زیادی در زنجیره غذایی برخوردار هستند وکاربرد وسیع آن در بخشهای مختلف لازم باشد تا مطالعه‌ای روی دوزیستان بی دم استان مازندران انجام دهیم دراین بررسی تعداد‭ ۹۷ ‬عدد از گونه ‭Rana ridibunda‬ و‭ ۲۰ ‬عدد از گونه ‭Hyla savignyi‬ ونیز‭ ۱۲ ‬عدد از گونه ‭Bufo Viridis‬ جمع آوری شده است.با استفاده از صفات مورد شناشایی وبه کمک کلیدهای مرجع به شناسایی دوزیستان بی دم استان پرداخته شد که حاصل کارشناسی سه گونه مختلف اعم از‭۱ ‬- گونه ‭۲ Rana ridibunda‬- گونه ‭۳ Hyla savignyi‬- گونه ‭Bufu Viridis‬ می باشد.سپس‭ ۲۲ ‬صفت بیومتریک و‭ ۱۶‬صفت نسبی آنها را اندازه گیری شدند . آنگاه با استفاده از نرم افزار‭PSS 14‬ این داده ها به روش های مختلف مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند. با توجه به اینکه گونه‭Rana ridibund‬ دارای بیشترین تعداد می باشد لذا کارهای آماری روی این گونه انجام شده است،وبرای دو گونه دیگر تنها نیانگین صفات وانحراف معیار محاسبه شده است.به کمک روش آزمون‭T ‬ مستقل به مقایسه میانگین گروه نر وماده افراد گونه ‭Rana ridibunda‬ پرداخته‌شدومشاهده‌شده‌است تفاوت معنی داری در سطح‭ ۵ ‬درصد در بین افراد نر وماده این گونه مشاهده نمی شود. لذا دوشکلی جنسی (دی مورفیسم) بین افراد نر ماده گونه مذکور وجود ندارد.با استفاده از تحلیل عاملی‭ ۳۸ ‬متغیرمورد بررسی در‭ ۷ ‬عامل اصلی خلاصه شده‌اند واین عاملها درتحلیل های بعدی استفاده شده است . بااستفاده ازدومولفه های اصلی حاصل از روش تجزیه به مولفه های اصلی در تحلیل عاملی نمودار دسته بندی بر اساس صفات بیومتریک ترسی شده است ومشخص شده است که افراد نروماده گونه ‭Rana ridibunda‬ در میان هم پراکنده می باشند وتنها افراد نرنسبت به افراد ماده دارای پراکنش بیشتر یعنی تنوع درون گونه ای بیشتری می باشند. با استفاده از مولفه های اصلی حاصل ازروش تجزیه به مولفه های اصلی نمودار دندرو گرام برای کل افراد گونه ‭Rana ridibunda‬ بر اساس کل صفات (صفات بیومتریک+ صفات نسبی) ترسیم شده است ومشاهده شده است که تنها افراد ایستگاه۴و‭ ۵ ‬با بقیه متفاوت بوده ودر خوشه جداگانه‌ای قرار می گیرد که این ناشی از اختلافات جغرافیایی است واین تفاوت چندان محسوس نیست.در انتها می توان به این نتیجه رسید که گونه ‭Rana ridibunda‬ یک گونه کمپلکس نمی باشد.
سازمان : کتابخانه مرکزی
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)