خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
شناسگر رکورد : 614757
سرشناسه : میرزایی،علی، مولف
زبان اثر : per
کشور محل نشر يا توليد : IR
عنوان و نام پديدآور : جغرافیای تاریخی اترارونقش آن درایلغارمغول به ایران [پایان‌نامه]/علی میرزایی
وضعيت نشر و پخش و غيره : دانشگاه لرستان- دانشکده ادبیات وعلوم انسانی، ‭۱۳۸۷‬
مشخصات ظاهري : :نقشه
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به کتابنامه و ... : کتابنامه
جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن : کارشناسی ارشد
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : منطقه اترارکه درمکانی حساس ازمحدوده قلمروجغرافیایی ماوراءالنهروترکستان قرارداشته است ،دردورانهای مختلف کانون تحولاتی درسطح منطقه بوده است.موقعیت جغرافیایی خاص اتراربه همراه جایگاه آن درساختارسیاسی،نظامی واقتصادی عصرخوارزمشاهیان ،موجب گردیدتاشهراترارآبستن حوادثی باشدکه درنهایت سرعت تهاجم مغول به غرب راسرعت بخشید. هرچندکه ازدیدگاه بسیاری ازمورخان واقعه اترارعلت اصلی هجوم مغول به ایران عصرخوارزمشاهیان بیان گردیده است،امابایداذعان نمود که این مورخان بنابر مقتضیات موجودوبه ویژه درپرتوملاحظات سیاسی موردنظرحکام منطقه ازجمله مغولها،واقعه اترارراعامل اصلی ایلغارمغول معرفی نموده اند.این درحالی است که باتجزیه وتحلیل مطالب پاره ای ازمنابع تاریخی می توان سهم واقعه اتراررادرحمله مغول تاحدبهانه عمل کمرنگ نمود . هرچندشهراتراربرای تمامی مدعیان قدرت درمنطقه اهمیت فراوانی داشت ومغولها نیزمدعی آن بوده ودرراستای وقایعی که دراین شهرحاصل شدبه ایران حمله کردنداماچنین اهمیتی نبایدبه معنای این باشدکه آنچه تحت عنوان(کشتاربازرگانان) اعزامی مغول دراترار صورت گرفته راعلت تهاجم مغول قلمدادکنیم . هدف ازاین تحقیق نشان دادن این واقعیت است که برخلاف نوشته هاودیدگاه های مورخانی که باتاثیرازعواقب شوم حمله مغول برای جهان اسلام به قضاوت پرداخته وبه صورت یکجانبه وبه دوراز هرگونه تحلیل ساختاری،نقش عوامل درونی ومحرکهای بیرونی رادرحمله مغول نادیده گرفته اند،سهم اتراروآنچه راکه درآن رخ داده موردبررسی وتحلیل قراردهد.
اساتید راهنما و مشاور : میرزایی،علی، مولف
سازمان : کتابخانه مرکزی
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)