خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
شناسگر رکورد : 614781
سرشناسه : صادقی نهاد،صغری، مولف
زبان اثر : per
کشور محل نشر يا توليد : IR
عنوان و نام پديدآور : جایگاه اقتصادی اجتماعی یهودیان درقرون میانه باتاکیدبر دوره ایلخانان [پایان‌نامه]/صغری صادقی نهاد
وضعيت نشر و پخش و غيره : دانشگاه لرستان،دانشکده ادبیات وعلوم انسانی، ‭۱۳۸۹‬
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به کتابنامه و ... : کتابنامه
جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن : کارشناسی ارشد
زمان اعطا مدرک : ‭1389/06/28‬
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : یهودیان ،بنابرملاحظات اعتقادی واجتماعی خویش معمولادرحاشیه جامعه ایرانی قرارمی گرفتند.به ویژه دردوران اسلامی تاریخ ایران ،نظربه نگرش خاص مسلمانان نسبت به این قوم وبدبینی های عمومی نسبت به آنان ،موقعیت خاصی نداشته اند. ازاین جهت تنهادرپاره ای ازدوران اسلامی که تساهل ومدارای دینی دردستورکارحکومت ها قرارداشت ،یهودیان ساکن درایران ازحداقل فرصت هابرای مطرح کردن خویش دراموراقتصادی واجتماعی جامعه بهره می گرفتند. به خصوص باتوجه به کامیابی های این قوم درعرصه های اقتصادی بیشترتلاش بزرگان یهودی به این امرمعطوف بود تابااستفاده ازتجارب وجایگاه اقتصادی خویش دربستر سیاسی ،اجتماعی وفرهنگی‌جامعه ی ایرانی جایگاه لازم رابه دست آورند ،البته یهودیان درهمین جهت بابهره گیری ازکارکردهای فرهنگی نیزدراین جهت عمل می کردند،که آن نیزئرجای خودموفقیت آمیزبود . دراین راستادردورانی همچون حاکمیت آل بویه که مدارای دینی دردستورکارحکومت قرارداشت،شاهدمطرح شدن یهودیان درعرصه های فرهنگی واجتماعی هستیم که ازجمله دردانش پزشکی موفقیت های قابل توجهی به دست آوردند .بااین همه یهودیان درعرصه سیاست از چندان موفقیتی برخوردارنبودند وباوجودتمامی تلاشها موردبغض صاحبان حکومت قرارداشتند .دراین میان تنها دریک دوره ازتاریخ ایران دوران میانه است که قوم یهود درپرتوبهره گیری ازتجارب بزرگان خویش زمینه های دخالت درسیاست وبه تبع آن انجام کارکردهای بیشتردراموراقتصادی وفرهنگی رابه دست آوردند ،این دوره مصادف باحاکمیت ایلخانان نامسلمان درایران بود ،دوره ای که باوجودنامسلمانی قوم غالب،مدارای اعتقادی دردستورکار بودویهودیان ازاین فرصت به دست آمده نهایت استفاده رانمودند.عصرنامسلمانی ایلخانان وبه ویژه عصرایلخانی ارغون(حک‭۶۸۳-۶۹۰ ‬)برای قوم یهود دوران طلایی فعالیت درصحنه سیاست واقتصادبه شمارمی رود .سعدالدوله‌یهودی ودیگرکارگزاران یهودی ازاین شرایط بیشترین استفاده راکردند والبته موفقیت نسبی به دست آوردند .دراین پژوهش بادرنظرداشتن‌پیشینه سیاسی ،اجتماعی واقتصادی یهودیان درتاریخ دوران اسلامی سعی دربررسی جایگاه وکارکردهای یهودیان درجامعه ،حکومت واقتصادایران شده است
اساتید راهنما و مشاور : صادقی نهاد،صغری، مولف
سازمان : کتابخانه مرکزی
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)